PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

(verschenen op 11 september 2008)

Ik was pas bij een organisatie op bezoek om te praten over de mogelijkheid om mensen te trainen op het gebied van hun persoonlijke groei. Binnen het MD-beleid van deze organisatie was men op zoek naar nieuwe manieren om talenten van mensen verder te ontwikkelen. Naast de traditionele benadering, gericht op het verbeteren van wat mensen niet goed doen, werd steeds meer aandacht gegeven aan het versterken van datgene waar mensen wel goed in zijn, het in hun kracht zetten van medewerkers. In dit beleid paste ook de filosofie die ik met coach en loopbaanbegeleidster Arianne Boon heb ontwikkeld voor het geven van een training over Persoonlijk Leiderschap. In deze vierdaagse training, die we eind van dit jaar in twee weekenden gaan geven (zowel bedoeld voor medewerkers van bedrijven als voor particulieren), gaan we uit van de kracht die ieder van ons in zich heeft. En we gaan mensen laten ontdekken hoe deze kracht beter te benutten. Zoals Nelson Mandela al aangaf in zijn inaugurele rede, zijn we allemaal immers voorbestemd om te schitteren. Alleen zijn we vaak juist zo bang voor onze kracht. We vinden het soms veiliger om ons klein te maken. Maar volgens Mandela (in de woorden die geschreven zijn door Marianne Williamson), ‘is er niets verhevens aan om jezelf klein te maken zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.’ Dus in andere woorden, we mogen leren om te genieten van onze talenten en om vanuit deze trots en stevigheid te leven en bij te dragen aan de zaken die we zinvol en belangrijk vinden. En als we zelf in onze kracht gaan staan, helpen we anderen om dit ook te doen.

Nelson Mandela
Voor mij is deze eerste zwarte president van Zuid-Afrika iemand waaraan we een voorbeeld zouden kunnen nemen. Hij was en is een zeer inspirerend leider. Zevenentwintig jaar zat hij gevangen in een kleine cel, op Robbeneiland,  onder mensonterende omstandigheden. Hij moest zwaar werk verrichten, werd vernederd en kreeg nauwelijks voldoende voedsel. Omdat Mandela was veroordeeld tot levenslang, had hij geen uitzicht op een beter leven. Zijn kinderen zag hij niet opgroeien en zijn vrouw werd regelmatig zonder reden gevangen gezet. Hij kon zijn vrouw en kinderen niet helpen, hij leek machteloos te zijn. En toch bleef hij hoop houden. Mandela heeft in zijn jarenlange gevangenschap laten zien dat je, hoe je ook vernederd wordt, toch jezelf kunt blijven en je waardigheid kunt behouden. Dat je altijd een eigen keuze behoudt hoe te reageren op moeilijke omstandigheden. Dat je in je kracht kunt blijven staan in plaats van je als slachtoffer te gaan gedragen. Mandela maakte de expliciete keuze om niet mee te gaan in een spiraal van haat en geweld. Vandaar dat hij na zijn gevangenschap ook in staat was een president van verzoening te worden.

Beter in balans
Natuurlijk zijn we niet allemaal zulke krachtige persoonlijkheden als Nelson Mandela, maar toch hebben we meer mogelijkheden dan we vaak denken om onze innerlijke kracht, of ons persoonlijk leiderschap tot uiting te brengen. Met de training Persoonlijk Leiderschap, die gegeven wordt in de weekenden van 8/9 november en 13/14 december in een klooster in de Achterhoek, kun je je potentieel op dit gebied ontdekken en verder uitbouwen. We richten ons hierbij overigens niet speciaal op het versterken van leidinggevende capaciteiten. Wel is het zo dat je, door je persoonlijk leiderschap te vergroten, als mens beter in balans komt en daarmee ook beter in staat zult zijn leidinggevende functies uit te voeren. Maar in iedere functie, en ook in je privé-leven, kun je hier baat bij hebben. Deze training is met name bedoeld voor mensen die toe zijn aan een stap in hun loopbaan of persoonlijke situatie, die meer in hun kracht willen gaan staan, beter in balans willen komen en uit oude, belemmerende patronen willen stappen. Misschien wil je nieuwe talenten ontdekken en leren neerzetten. Of je wilt je eigen kracht beter leren benutten, waardoor je meer teweeg kunt brengen. Het kan ook zijn dat je onvoldoende keuzes maakt en geen besluiten neemt, het lukt je niet om stappen te zetten. Dan kan deze training je handvatten bieden om uit een dergelijke impasse te stappen en als het ware zelf het stuur van je leven weer ter hand te nemen. Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en de keuzes die je in je leven maakt. Wie belangstelling heeft voor deze training kan op www.lelievita.nl meer informatie vinden.