YIN EN DE BALANS OP AARDE

(verschenen op 21 juni 2007)

De principes van yin en yang komen uit de Chinese traditie. In de Chinese manier van denken kun je alles baseren op deze twee verschillende aspecten van de werkelijkheid. De principes worden vaak gebruikt als tegenpolen, maar je kunt in alles zowel een yin- als een yangkant onderscheiden. Vrouwen zijn de natuurlijke dragers van yin en mannen van yang, maar vrouwen hebben ook een yang-kant en mannen ook een yin-kant. Aspecten van yin (en de bijbehorende aspecten van yang) zijn bijvoorbeeld: nacht (dag), maan (zon), rust (activiteit), zacht (hard), binnen (buiten), koelte (warmte) en lichaam (geest). In onze huidige maatschappij, die erg gericht is op yang-kwaliteiten als snelheid, presteren, denken en hardheid, wordt het yin in onszelf ondergewaardeerd en weggestopt. De natuurlijke balans is daardoor sterk verstoord. Veel belangrijke functies in de maatschappij worden vervuld door mannen. En als vrouwen deze functies vervullen, doen ze dat vaak op een mannelijke manier, met veel nadruk op bovengenoemde yang-kwaliteiten, en veel minder met yin-kwaliteiten als rust, gevoel en zachtheid. De emancipatie van vrouwen heeft dus niet geleid tot een herstel van het evenwicht tussen yin en yang, omdat de vrouwen voornamelijk zijn opgeschoven in de richting van meer yang. En daarvan hadden we al zoveel. Zowel mannen als vrouwen kunnen dus helpen om de balans op aarde weer te herstellen, door hun yin-kant te erkennen en te laten groeien.

‘The Grandmothers speak’
Begin juni was ik aanwezig op een bijeenkomst met de Amerikaanse Sharon Mc Erlane. Zij heeft een boek geschreven, getiteld ‘A call to power: The Grandmothers Speak’. Sharon vertelde over de lessen die zij gekregen had van een groep ‘grootmoeders’ die tijdens een wandeling levensecht aan haar waren verschenen, maar die voor anderen onzichtbaar bleken te zijn. De lessen hadden betrekking op het versterken van de yin-kwaliteiten in onszelf, onze omgeving en op aarde, om zo de verstoorde balans weer te herstellen. De grootmoeders hadden haar het beeld laten zien van een woedende stier die aan een touw heen een weer rende, als symbool voor het teveel aan yang op onze planeet. De agressie kwam voort uit angst. Deze stier kon er niets aan doen. Sharon zag hierdoor in dat vrouwen niet met een vingertje naar de mannen moeten gaan wijzen dat ze het fout doen. Ook heeft het geen zin als zij de macht naar zich toetrekken door het yang-deel in zichzelf te versterken. Ze mogen juist meer gaan staan voor het zachte deel in zichzelf, hun yin-kwaliteiten meer tot uiting durven laten komen. Het initiatief om weer meer yin op aarde te krijgen zal volgens de grootmoeders van de vrouwen uit moeten gaan, als natuurlijke dragers van yin, zodat de mannen daar vervolgens bij aan kunnen haken. Ik heb die dag in een ritueel een yin-bekrachtiging mogen ontvangen. Ook voor mannen is er zo’n ritueel. Uit het boek van Sharon Mc Erlane, dat in november in de Nederlandse vertaling verschijnt, komt het volgende citaat van de grootmoeders:
“Het is tijd voor de wereld om terug te keren naar de verzorging, liefde en troost van de Moeder. Strijd en agressie zijn zover doorgeslagen als maar kan zonder al het leven te vernietigen. De energie zal zich nu moeten keren naar het ondersteunen van het leven - naar meer compassie, meer begrip, naar het opbouwen van wijsheid in plaats van het vergaren van kennis."  Zie voor meer informatie over de wijsheid van de grootmoeders, uitgedragen door Sharon Mc Erlane, www.grandmothersspeak.com.

Tips
Voor wie in zijn of haar eigen leven wil proberen een betere balans tussen yin en yang te creëren, volgen hier nog wat tips.