GEVEN EN ONTVANGEN

(verschenen op 26 april 2007)

Onlangs werd ik door Tijn uitgenodigd voor een meditatief concert en aansluitend een dansfestijn in Amsterdam. Tijn is meditatieleraar, zanger, gitarist en componist. Samen met anderen organiseerde hij deze bijeenkomst in yogacentrum en restaurant Unlimited Health. Ik mocht de uitnodiging doorsturen aan mijn vrienden, dus bezochten we met een paar mensen deze feestavond. Eerst luisterden we naar mooie liedjes, terwijl we de aandacht naar binnen richtten, steeds stiller werden en  naar onze diepste kern van licht reisden. Om daarna steeds uitbundiger te worden bij het luisteren naar de eveneens uitbundiger wordende muziek. Aansluitend werden we getrakteerd op overheerlijke hapjes en drankjes uit de ‘raw food’-keuken van het restaurant. Niet alleen de entree bleek gratis te zijn, ook de hapjes en drankjes kregen we zomaar aangeboden. Ik ging me er steeds meer over verbazen. Want eerlijk gezegd had ik gedacht dat de gratis entree zou worden gecompenseerd door ruime betaling voor de consumpties. Ik begreep nu dat het een soort feest was, waarbij ook vrienden van vrienden welkom waren, waarbij je op professioneel niveau onthaald werd en niets hoefde terug te doen. We hadden zelfs geen kado bij ons. Toch denk ik dat de organisatie er veel voor terug heeft gekregen. In de meeste directe vorm door de ongetwijfeld gulle giften die de groep heeft achtergelaten voor het restaurant. Maar ook door de warme sfeer die er was, de liefde die zo voelbaar was en de uitbundigheid tijdens het dansen. We gingen heerlijk uit ons dak op de dansvloer, daarbij slechts gehinderd door een ruim gevulde maag. En dit enthousiasme straalde natuurlijk uit naar de organisatoren. Wie onvoorwaardelijk geeft, dus zonder tegenprestatie te verwachten, kan ook op indirecte wijze veel terug krijgen. Misschien krijg je wel liefde, aandacht of energie terug van heel andere mensen dan van degenen aan wie je gegeven hebt. Het universum zorgt ervoor dat er balans is.

Uit balans
Toch zal niet iedereen de ervaring hebben dat je als je veel geeft, ook veel terug krijgt. Soms lijkt de balans helemaal zoek te zijn. Dan geef je eindeloos, maar je ontvangt nauwelijks iets terug. Dat kan te maken hebben met je verwachtingen. Als je veel geeft omdat je bijvoorbeeld liefde of aandacht terug wilt krijgen, is de kans groot dat je juist genegeerd wordt. Het is dus belangrijk dat je onvoorwaardelijk kunt geven, zonder iets terug te verlangen. Ook wanneer je moeite hebt je open te stellen om iets te ontvangen, zal geven niet vanzelfsprekend worden beloond. Zelf vind ik het, net als velen met mij, veel gemakkelijker om te geven dan te ontvangen. Toen ik nog niet zo lang bezig was met het geven van aurahealings, kwam ik er op pijnlijke manier achter dat het gratis weggeven van deze vorm van energie niet werkte voor mij. Terwijl mensen die voor de consulten hadden betaald in het algemeen zeer tevreden waren over wat het met hen deed, liepen de gratis behandelingen vaak op onduidelijke wijze stuk. Dan werd de afspraak bijvoorbeeld vergeten of vlak van tevoren afgezegd. Eén keer behandelde ik een man die ik kende. Hij had diepe wonden opgelopen in zijn leven en zat aan de grond. Ik wist dat hij weinig geld had. Terwijl hij mij graag wilde betalen voor het consult, stond ik erop dat ik hem de eerste behandeling kado gaf. Daarna zou hij gaan betalen. Voor de vervolgconsulten heb ik echter geen cent ontvangen. Hij zat diep in de puree en hoewel hij de behandelingen heel hard nodig had, kon hij het geld ervoor niet opbrengen. Hij begon me ook diep in de nacht lastig te vallen, als hij dronken was. Hij klampte zich aan me vast in de hoop dat ik een vriendin zou worden. Ik ben er toen mee gestopt hem te behandelen, maar wel heb ik hem in een telefoontje zijn ‘schuld’ kwijtgescholden. Gelukkig maar, want een paar jaar later kreeg ik onverwachts het bericht dat hij was overleden. Helaas heb ik hem niet kunnen helpen om in zijn kracht te gaan staan. En soms spookt het nog wel eens door mijn hoofd dat het hem misschien geholpen zou hebben als hij had mogen betalen voor zijn eerste consult. Maar gedane zaken nemen geen keer. Ik heb ervan geleerd dat bij mij de balans tussen geven en ontvangen nog niet in orde is. Zolang ik niet genoeg open sta om te ontvangen, zal het niet werken als ik mijn healinggaven gratis beschikbaar stel. Het is dan voor mij niet bevredigend, maar ook is het voor de ander niet effectief. Dus, feestorganisatie uit Amsterdam, dank jullie wel voor jullie bijdrage in mijn proces van het leren ontvangen!