Reactie op 'The secret'

(verschenen op 12 oktober 2006)

Ik ben er 100 % van overtuigd dat alle vier de schrijfsters van uw rubriek "Gezondheid!" het goed voor hebben met de mensheid. Af en toe worden er echter dingen geschreven die op het eerste gezicht aannemelijk lijken, maar bij nadere beschouwing onjuist zijn. Dit vond ik van delen van het enthousiasmerende stukje van Harriet Marseille over de film "The secret". Goed, met "Wie zich gelukkig voelt en dankbaarheid uitstraalt krijgt andere mensen en omstandigheden op zijn of haar pad dan wie gelukkig is en klaagt" kan ik nog meegaan. Maar met "... er overvloed is van alles: liefde, geluk, schoonheid, geld, voedsel, energie en levenskracht" niet. Overvloed aan
liefde: wat zou een incestslachtoffer hiervan zeggen? En een weduwe van "overvloed van geluk"? Schoonheid: een brandslachtoffer? Geld: een bedelaar? Enzovoorts.

De voor mij te positieve boodschap van "The Secret" lijkt zo te lezen (ik heb hem  niet gezien) wat op die van De Celestijnse Belofte (de verfilming van het boek draait nu ook in de bioscoop). Wat mij betreft herbergt het leven genoeg wonderen. Het is juist de afwisseling van hard knokken (berg op) en dan weer eens geluk hebben (berg af) die het aantrekkelijk maakt. De films suggereren (op vast oer-Amerikaanse wijze) teveel wonderen, teveel geluk, en teveel verbanden tussen gebeurtenissen. Dat sommige mensen dit zo willen zien is begrijpelijk. Maar of er een bedoeling achter zit, en of het iedereen toevalt, dat is niet duidelijk. Ik zou er niet al te vast op rekenen. De realiteit vind ik dan ook interessanter.

J.S. Groot

 

Reactie Harriet Marseille:

Inderdaad, de film gaat erg uit van de maakbaarheid van het leven. Ik ben het met u eens dat er soms dingen op je pad komen die je niet kunt aansturen met je houding of met je gedachtekracht. Je kunt bijvoorbeeld gehandicapt geboren worden. Je kunt dat karma noemen, of het lot dat je treft. Maar waar het mij om gaat is dat je ondanks alle omstandigheden waarin je verzeild kunt raken, heel veel ten goede aan je leven kunt veranderen. Zelf ben ik bijvoorbeeld slachtoffer geweest van een gewelddadige aanranding. Daarna heb ik heel lang last gehad van angst en ik kwam toen opeens ook in heel veel beangstigende situaties terecht. Die trok ik namelijk door mijn angst als een magneet naar me toe. Ik ben momenteel bezig aan een boek over de transformatie van deze angst. Je kunt leren om in je leven geluk naar je toe te trekken. De mensen die de Wet van de Aantrekkingskracht hebben leren toepassen kunnen daarover meepraten. Ik nodig u dan ook van harte uit om de film een keer te komen bekijken.