THE SECRET

(verschenen op 5 oktober 2006)

Twee maanden geleden schreef ik in mijn artikeltje ‘De kracht van de geest’ een voorbeeld over hoe krachtig het zelfgenezend vermogen van de mens kan werken. Een man die totaal verlamd was en voorbestemd leek te zijn om verder als een plant te leven, leerde binnen een jaar weer ademhalen, eten en lopen door zijn geest volledig te richten op zijn genezing. Het voorbeeld kwam uit de film ‘The Secret’. Deze Amerikaanse film is een soort documentaire, waarin allerhande mensen (wetenschappers, filosofen, therapeuten, schrijvers, ondernemers) hun visie geven op de ‘Wet van de Aantrekkingskracht’. Deze wet zorgt ervoor dat we in ons leven precies dat naar ons toe trekken waar we met onze gedachten en gevoelens zijn. Wie zich gelukkig voelt en dankbaarheid uitstraalt krijgt andere mensen en omstandigheden op zijn of haar pad dan wie ongelukkig is en klaagt. Dus als je in staat bent je gedachtepatroon te doorbreken en van onprettige gevoelens naar prettige gevoelens te gaan, zal je werkelijkheid zich hieraan aanpassen. We zijn dan ook geen slachtoffers van onze omstandigheden maar scheppers ervan. Als je je niet prettig voelt en je omstandigheden zijn niet aangenaam, dan heb je een aanwijzing gekregen dat je gedachten en gevoelens niet in lijn zijn met dat wat je werkelijk wilt.

Wat je wél wilt
In ‘The Secret’ wordt met prachtige humoristische beelden en heldere uitleg aannemelijk gemaakt dat we door ons te richten op wat we wél willen in plaats van op wat we niet willen, een veel prettiger leven gaan leiden. Moeder Theresa wilde bijvoorbeeld niet worden uitgenodigd voor een bijeenkomst tegen de oorlog, maar wel voor een bijeenkomst voor de vrede. Het nieuws dat we op de televisie zien en in de kranten lezen bestaat voornamelijk uit negatieve berichten, zoals oorlog en geweld, drama, ongelukken en zorgwekkende ontwikkelingen. Maar door je hierop te richten, wordt het er zeker niet mooier op. Beter is het te gaan inzien dat het leven in essentie één grote stroom van positieve energie is, vol overvloed, en dat er genoeg is voor iedereen. Het idee dat er sprake zou zijn van tekort is een grote leugen waar we helaas vrijwel allemaal mee zijn grootgebracht. En omdat zoveel mensen geloven in tekort, en daarmee soms in de krampachtigheid vervallen van angst, hebzucht en concurrentie, blijven we tekort ervaren. Pas als je dit patroon bij jezelf kunt doorbreken, zul je ontdekken dat er overvloed is van alles: liefde, geluk, schoonheid, geld, voedsel, energie en levenskracht. In ‘The Secret’ wordt dit allemaal heel helder uitgelegd en met voorbeelden toegelicht. Deze film is nog niet in Nederland uit, maar is wel te bestellen of te bekijken via www.thesecret.tv (alleen Engelstalig met eventueel Engelse ondertiteling) en je kunt ook via mij een afspraak maken om de film een keer te bekijken.

Relaties
Veel mensen worstelen met het thema ‘relaties’. In de film wordt een voorbeeld gegeven van een echtpaar dat hun patroon van ruzie maken doorbreekt en zich leert te richten op de positieve aspecten van de ander. Daardoor ontstaat er weer intimiteit. En omdat het dan nog best eens kan voorkomen dat één van beiden in een rothumeur is, dan zal de ander op dat moment bijvoorbeeld net een avondje weg zijn, tenminste wanneer er geen match is in de uitstraling van beide partners. Maar wanneer de ander slachtofferschap uitstraalt, zullen ze elkaar in zo’n situatie juist wel naar zich toetrekken. In een andere scène heeft een vrouw zich een ‘soul mate’  gevisualiseerd. Door zich in te leven in het gevoel dat een relatie haar zou moeten geven, is ze open voor het aantrekken van de juiste partner. Op het strand komt er ‘door toeval’ een bal naar haar toe van een groepje mensen dat aan het volleyballen is. Ze wordt uitgenodigd mee te gaan spelen en dan blijkt haar toekomstige partner tegenover haar te spelen. Ze wordt na afloop uitgenodigd om iets te gaan drinken. Het universum zorgt voor de kansen, je hoeft alleen nog maar ja te zeggen en in te gaan op de uitnodigingen die je krijgt. Wij hoeven ons niet bezig te houden met het hoe, alleen maar met het formuleren van onze doelen en met het inleven in het bijbehorende gevoel. De film nodigt je uit een verlanglijstje te maken voor het universum en je dan te richten op gevoelens van dankbaarheid voor al het mooie dat al in je leven is. Je moet jezelf in een toestand brengen waarin je open staat om te ontvangen. Daarmee trek je steeds meer fijne gebeurtenissen en mensen op je pad. Het is mogelijk hiermee grootse dromen te realiseren. We moeten er alleen wel in durven geloven.