DOELEN STELLEN

(verschenen op 4 augustus 2005)

Toen we terug kwamen van vakantie, vond ik een aantal voicemail berichtjes van mensen die me een aai over de bol gaven in verband met mijn stukje in het Krantje. Aangezien ik helemaal geen stukje voor het Krantje had aangeleverd ging ik maar eens kijken wat er aan de hand was. Mijn naam en foto blijken per abuis geplaatst te zijn bij een heel persoonlijk stukje van José Leeflang, dus bij deze geef ik de aaien over de bol door aan José.

Onze vakantie hebben we doorgebracht in de Zwitserse Alpen. We hebben wandeltochten gemaakt over prachtige bloemenweiden, langs steile bospaadjes, langs indrukwekkende beken en ruige rotsen. Alleen al het kunnen 'zijn' in de bergen leverde me veel voldoening op. Maar mijn dochter van 13 had er minder plezier in. Ze had het zo nu en dan erg zwaar en kon daardoor helemaal niet genieten van de zwaardere wandeltochten. Ze zuchtte en steunde terwijl we een top beklommen en vroeg zich vertwijfeld af hoe ik dat als kind al leuk had kunnen vinden. Ik vertelde haar dat ik minstens zo moe was als zij, maar dat ik zo genoot van de frisse berglucht, het mooie uitzicht, de bloemen en de dieren en ook van het bereiken van het doel dat ik me gesteld had (het bereiken van de top), dat ik helemaal geen last had van de vermoeidheid. Ik leerde haar dat genieten ook een keuze kan zijn. De keer daarop gingen we een hogere en moeilijkere top beklimmen. Ze besloot uit zichzelf om mee te gaan en om deze keer te proberen of ze er ook van kon genieten. De laatste 200 meter klimmen waren zwaar en ook best een beetje spannend. Ze was bekaf, maar ze had een doel: ze wilde nu zelf naar de top. En trots dat ze was toen het gelukt was! Niet om aan de buitenwereld te kunnen vertellen, niet om mee te pronken, maar gewoon omdat het een overwinning was op zichzelf.

Alles is haalbaar
Sommige mensen leven bij de dag, zonder duidelijke doelen voor ogen. Andere mensen hebben grote dromen en weten al precies wat ze in hun leven allemaal zouden willen realiseren. Dat kan iets zijn dat je wilt ervaren (liefde, geluk, succes) of dat je wilt hebben (een relatie, een kind, een baan, geld, een huis) of dat je wilt bereiken (een bepaalde status, een plek op aarde). Ik denk dat als je duidelijk en concreet voor ogen hebt wat je doelen in je leven zijn, de kans groot is dat je deze ook zult verwezenlijken. Het helpt om je doelen op te schrijven of er plaatjes van op te hangen in je huis. Hoe vaker je ernaar kijkt, hoe eerder je het zult aantrekken in je leven. De meeste mensen hebben wel wat algemene verlangens (bijvoorbeeld om rijk te worden of om ooit de prins op het witte paard tegen te komen) of hoop (dat het later beter wordt dan nu), maar durven toch geen concrete doelen te stellen. Misschien is dat vanwege de angst voor mislukking, want hoe concreter je doel, hoe duidelijker het is als je het niet haalt. Maar ik denk dat, als je verlangen om een bepaald doel te bereiken heel groot is, je ook echt een grote kans maakt op het realiseren ervan, ook al kun je met je verstand nog niet zo goed bedenken hoe je daar zou moeten komen. En als je het niet in één keer haalt, kun je het altijd langs een andere weg proberen. Wie vastbesloten is zijn doel te realiseren geeft dan ook nooit op. En daarin zit natuurlijk ook juist de kracht. De gedachte dat een bepaald doel niet haalbaar zou zijn, is een beperkende gedachte. Bekend is het verhaal van een student die zich verslapen had en daardoor te laat op het werkcollege verscheen. Hij schreef gauw de 2 wiskundige opdrachten over van het bord, in de veronderstelling dat het huiswerk betrof. Het waren moeilijke opdrachten, maar na een paar dagen was hij eruit. De professor stond versteld. Hij had de vergelijkingen namelijk op het bord geschreven omdat ze bekend stonden als onoplosbaar. Zelfs Einstein had de oplossing niet kunnen vinden. Maar doordat de student ervan uitging dat hij geacht werd ze op te lossen en geen beperkende gedachten had over de mogelijkheden daartoe, was het hem dan toch gelukt. Zelf heb ik zoiets ook een keer ervaren. Toen ik net met nieuw werk was begonnen had ik mezelf een heel hoog doel gesteld. Hoewel ik nog geen idee had hoe ik deze uitdaging zou kunnen realiseren, had ik toch vertrouwen in de uitkomst. Ik werd namelijk geholpen door iemand die dit al 7 keer met iemand was aangegaan. Ik ging ervan uit dat het haar ook 7 keer was gelukt. Ik zette alles op alles en haalde mijn doel. Pas achteraf hoorde ik dat dit voor haar de eerste keer was dat deze uitdaging gelukt was. Vanzelfsprekend was ik heel blij dat ik haar tevoren niet gevraagd had of het haar al die keren ook gelukt was, want ik denk dat dat mijn kansen op succes aanzienlijk zou hebben verkleind.