CYCLI

(verschenen op 12 mei 2005)

In de natuur zien we dat alles z'n eigen ritme of golfbeweging kent. Denk maar eens aan de bomen. In de lente ontluikt het groen en komen de bomen in bloei te staan, in de zomer staan ze volop in bladerpracht en dragen ze vrucht, in de herfst laten ze hun blaadjes los en in de winter zijn de bomen in diepe rust, om vervolgens in de nieuwe lente weer uit te lopen. Deze cyclus volgt de jaargetijden. En dan hebben we natuurlijk ook de maancyclus, van nieuwe maan naar volle maan en omgekeerd. Denk verder aan eb en vloed, of aan steeds weer terugkerende vulkaanuitbarstingen. Zelfs de zon schijnt een eigen ritme te kennen. In het tijdschrift Onkruid van mei/juni 2005 staat dit beschreven als een soort hartslag van de zon: iedere 11 jaar vertoont de zon een piek aan activiteit, die gemeten kan worden aan de hand van het aantal zonnevlekken. De zon trekt zich samen tijdens een periode van grote vlekkenactiviteit en ontspant zich weer, zodra het aantal zonnevlekken afneemt. Die zonnevlekritmes lopen parallel aan de meest uiteenlopende patronen op aarde. Hoe groter de activiteit van de zon, hoe meer gevallen van griep en leukemie er zouden zijn, veroorzaakt door een verlaging van onze weerstand. In zonnerust zou er sprake zijn van een toename van onze intuïtieve, dromerige kant. Ook grote wetenschappelijke ontdekkingen zouden gestimuleerd worden door de zonnerust.

Onze eigen cycli
Het spreekt voor zich dat ook wij mensen door de cycli van de natuur worden beïnvloed en dat we mede daardoor ook onze eigen golfbewegingen kennen. Denk bijvoorbeeld aan de menstruatiecyclus die soms is afgestemd op de maancyclus, aan het ritme van waken en slapen in relatie tot dag en nacht en aan stemmingswisselingen die kunnen samenhangen met de jaargetijden. Daarnaast hebben we een aantal cycli die erg gevoelig zijn voor stress. Dit zijn bijvoorbeeld onze hartslag en onze ademhaling. Als we opgejaagd zijn kan het hart op hol slaan. En de ademhaling kan dan sneller en oppervlakkiger worden, of juist stagneren. Door je meer met de natuur te verbinden kun je dit patroon weer herstellen, zodat de stress afneemt en lichaam en geest weer beter kunnen gaan functioneren. Ook op celniveau heeft ons lichaam een cyclus. Onze lichaamscellen vernieuwen zich namelijk permanent. Sommige organen zijn in een periode van een paar weken al weer helemaal vernieuwd. Bedenk eens wat een mogelijkheden dat biedt, wanneer je een lichamelijke ziekte hebt. Als je in staat bent de achterliggende patronen (vastgelegd in het celgeheugen) te transformeren, zouden de nieuwe cellen wel eens gezond kunnen zijn! Bepaalde patronen of steeds terugkerende gebeurtenissen kunnen ook een cyclus vormen. Misschien vind je het moeilijk om oude patronen los te laten. Wellicht helpt het dan om je af te stemmen op de bomen in de verschillende jaargetijden. Een boom heeft bladeren en licht nodig om zichzelf van waardevolle voedingsstoffen te voorzien. Maar in de winter zou de boom alleen maar last hebben van z'n bladeren, vandaar dat hij ze los kan laten, in het volste vertrouwen dat er in de lente weer nieuwe blaadjes zullen ontluiken. De meeste mensen kunnen daar nog veel van leren, want het loslaten van oude zekerheden, die je in het hier en nu belemmeren, is niet altijd gemakkelijk.

Weekeinde
Samen met mijn vriendin en yogadocente Nathalie Gerards organiseer ik van 2-4 september 2005 een weekeinde met als thema ' Ontdekkingsreis naar de cycli in de natuur en in jezelf' . We zullen daar dit thema met yoga en visualisaties uit de intuïtieve ontwikkeling verder uitdiepen. Je kunt dan kijken waar je nu op dit moment in het leven staat, of je een rode draad kunt zien, een herhaling van patronen, een cyclus. En verder gaan we gewoon fijn mediteren, visualiseren, yoga- en ademhalingsoefeningen doen, wandelen en gezellig samenzijn. We maken daarbij natuurlijk gebruik van de inspiratie die we kunnen opdoen uit de natuur. Het doel is je meer bewust te worden van je eigen kern en kracht, om je te verbinden met het grotere geheel en om vanuit het gevoel van eenheid met al wat leeft ook je eigen unieke zijnskwaliteiten te ontdekken. Je kunt op deze manier je gevoeligheid ontwikkelen tot een bron van kracht en inspiratie. Het wordt vooral een heel ontspannen weekeinde, even lekker helemaal eruit, een weekeinde voor jezelf. De locatie is een klooster in de Achterhoek, ver weg van alle hectiek en stress. Wie meer wil weten kan een folder bij me aanvragen (harriet@lelievita.nl of 070-3276697) of in de bibliotheek ophalen. Inschrijving dient plaats te vinden voor 1 augustus.