MANIPULATIE

(verschenen op 14 april 2005)

Elly is een pientere vrouw en ze heeft ook een enorm doorzettingsvermogen. Tot vorig jaar was het haar aardig voor de wind gegaan. Ze had een partner, een kind en een leidinggevende functie in het bedrijfsleven, en ze wist elke keer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar de laatste tijd zat het haar ook regelmatig tegen. Ze voelde zich soms zomaar verdrietig, eenzaam en afgewezen. Haar huwelijk benauwde haar soms, omdat haar man de neiging had de ene keer op haar te leunen en dan weer op haar af te geven, omdat hij haar zo dominant vond. Hij zat regelmatig tegen een depressie aan en leek de schuld hiervoor min of meer bij haar te leggen. En ook haar dochtertje van 3, die in de peuterpuberteit zat, eiste veel van haar aandacht. Het 'zuigende' gedrag van man en kind slurpte energie van haar, terwijl ze haar aandacht juist zo hard nodig had voor haar werk. Ze had met haar team een moeilijke klus te klaren, maar in plaats van enthousiaste samenwerking was er steeds meer sprake van gemopper en gezeur in de groep. De mensen steunden haar visie niet echt en gedroegen zich soms zelfs ronduit opstandig. Elly besefte diep van binnen wel dat het geen zin had de buitenwereld de schuld van haar problemen te geven, omdat het geen toeval kan zijn als je merkt dat mensen steeds volgens bepaalde patronen op jou reageren. De werkelijke oorzaak moest dus wel in haarzelf zitten.Vandaar dat ze bij me aanklopte met het verzoek of ik haar met een serie aurahealings zou kunnen helpen.

Uit balans
Toen ik haar energieveld voelde, merkte ik dat ze behoorlijk uit balans was, met name rond het buik- en borstgebied. Vlak boven de navel ligt het derde chakra, het energiecentrum van waaruit je je kracht kunt ervaren en van waaruit je acties onderneemt. En rond het hart ligt het vierde chakra, wat veel te maken heeft met liefde kunnen geven en ontvangen. Ik kreeg het beeld dat ze zich met grote inzet een een stevige controle (eigenschappen van het derde chakra) tot nu toe goed had kunnen redden in het leven. Maar ik voelde er ook een stuk manipulatie bij. Door de wereld naar haar hand te zetten had ze zich veilig gevoeld. Door haar doorzettingsvermogen en haar visie had ze respect weten op te bouwen bij haar collega's, maar in de leidinggevende functie waar ze nu terecht was gekomen bleek het toch mis te gaan, vooral omdat ze als mens niet in balans was. En onbewust pikken mensen dat op.Vandaar dat er steeds meer onvrede werd geuit, direct of indirect. Ik zag dat de onbalans ermee te maken had dat ze diep van binnen het gevoel had dat ze er eigenlijk niet toe deed. Terwijl ik de oude pijn in haar hartgebied voelde, zag ik een klein meisje voor me, dat heel eenzaam met haar pop speelde. Haar moeder zag ik als een afwezige vrouw en in de energie van haar vader voelde ik afkeuring, alsof ze niet goed genoeg was in zijn ogen. Dit patroon had haar als kind al het gevoel gegeven dat ze zich moest bewijzen om lief gevonden te worden. Ze had daardoor een grote wilskracht ontwikkeld om te tonen dat ze wel degelijk iets te bieden had. Tot op zekere hoogte had die strategie gewerkt. Maar nu voldeed hij niet meer en kwam de buitenwereld als het ware in opstand tegen haar gedrag. Door de onmacht die dit haar gaf, was ze haar omgeving onbewust steeds meer gaan manipuleren, waardoor de mensen natuurlijk alleen maar meer afstand gingen nemen van haar. Hierdoor kwam het gevoel van eenzaamheid en verdriet ten gevolge van de afwijzing door haar ouders weer in alle hevigheid terug. En dit wilde ze nu juist liever verdringen. Door aandacht te geven aan deze pijnplekken in haar energieveld en er universele energie van onvoorwaardelijke liefde naar toe te sturen, bracht ik haar tijdens de healings weer meer in contact met zichzelf. Soms begon ze ook erg te gapen tijdens de behandeling. Gapen kan erop duiden dat iemand bepaalde patronen aan het loslaten is. Zeker gezien de kramp die ik had gevoeld in haar buikgebied, veroorzaakt door controle en manipulatie, was dat geen overbodige luxe.

Verandering
Elly herkende het patroon dat ik haar schetste maar al te goed. En ze vroeg me hoe ze dit in het dagelijks leven zou kunnen doorbreken. Ik raadde haar aan de signalen van de buitenwereld heel serieus te nemen. In plaats van het veroordelen van anderen, die haar door hun gedrag op haar gevoeligheden wezen, kon ze beter dankbaar zijn voor het inzicht dat deze mensen haar gaven. Ze zou dus kunnen proberen om volledig ja te zeggen tegen iedere ervaring, dus om alles wat zich voor zou doen volledig te accepteren. En vervolgens zou ze dus ook alle manipulatie volledig los moeten laten. Want zolang je in dat soort patronen blijft hangen kom je natuurlijk niet verder. Ze gaat het nu in de praktijk oefenen en gezien haar doorzettingsvermogen denk ik dat ze snel resultaat zal hebben.