MEDICIJNGEBRUIK

(verschenen op 26 augustus 2004)

Vorige week kwam in het nieuws hoe het veelvuldig gebruik van pijnstillers of veel cafeïnegebruik kunnen leiden tot chronische hoofdpijn. Naar schatting 320.000 Nederlandsers zouden hier last van hebben. Soms is het middel erger dan de kwaal. Het medicijngebruik in Nederland is gigantisch hoog en stijgt nog steeds. En echt onrustbarend is het aantal bijwerkingen ten gevolge van dit medicijngebruik, met name wanneer verschillende medicijnen naast elkaar worden ingenomen. Steeds vaker hoor ik dat mensen ten gevolge van medicijnvergiftiging komen te overlijden. Vandaar dat ik onaangenaam verrast werd toen ik een paar dagen geleden in de krant las dat een aantal farmaceutische bedrijven aan een zogenaamde 'polypil' werkt voor 55-plussers. Deze combinatiepil bevat ondermeer bloeddruk- en cholesterolverlagers. De polypil, die volgens dit artikel over één tot twee jaar op de markt zal komen, zou veelbelovend zijn bij het voorkómen van hart- en vaatziekten en zou daardoor het leven van ouderen kunnen verlengen met gemiddeld 3,5 jaar. Een internist uit Rotterdam stelde in het artikel dat iedereen boven de 55 jaar dit medicijn preventief zou moeten gebruiken.

Preventie
Ik ben zelf een groot voorstander van preventie, maar ik ben er absoluut op tegen dat mensen zonder medische noodzaak preventief medicijnen krijgen toegediend. Dit zijn namelijk giftige stoffen en daar zouden we heel terughoudend mee om moeten gaan. Een juiste toepassing van preventie heeft volgens mij veel meer te maken met het verlagen van het gebruik van reguliere medicijnen en het vergroten van de aandacht voor een gezonde leefwijze, eventueel aangevuld met natuurlijke geneeswijzen. Als je bijvoorbeeld wat kunt doen tegen een patroon van veel stress, onvoldoende beweging en ongezond eten, heb je waarschijnlijk geen bloeddruk- en cholesterolverlagers meer nodig. Sommigen brengen wel eens het argument naar voren dat juist dankzij de toegenomen mogelijkheden van de reguliere zorg, de gemiddelde leeftijd nog altijd stijgt. Ik hoorde pas echter dat uit onderzoek is komen vast te staan dat de gemiddelde leeftijd waarop (ernstige) gezondheidsklachten beginnen, helaas niet is meegestegen de laatste jaren. We leven dus gemiddeld wel een paar jaar langer, maar zijn ook langer ziek. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is op natuurlijke wijze het leven met vele jaren te verlengen, in goede gezondheid.

Water
Misschien is het drinken van ten minste 2 liter water per dag wel één van de belangrijkste manieren waarop mensen preventief wat kunnen doen. Heel veel klachten hebben er o.a. mee te maken dat mensen te weinig water drinken. De organen zijn als het ware uitgedroogd. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water en we hebben ook heel veel water nodig om het lichaam in goede staat te houden. De meeste mensen drinken echter veel te weinig, en dan ook nog eens in de vorm van dranken als koffie, thee, frisdranken, zuivel of alcoholische dranken. Deze doen meer kwaad dan goed voor het lichaam, door alle schadelijke stoffen die ze bevatten. Nienke ten Hoor ging daar afgelopen week in deze rubriek ook al op in, voor wat betreft de frisdranken. Mijn eigen ervaring is dat ik pas toen ik een jaar of 5 geleden bewust meer water ging drinken, goed kon merken hoeveel dorst ik kreeg van een kop koffie of zwarte thee. Die drink ik dan nu ook niet meer. Mensen die te weinig drinken voelen vaak niet eens meer dat ze dorst hebben. Pas als je meer water gaat drinken gaat je lichaam de normale dorstreflex weer vertonen en kun je voelen wat je nodig hebt. En let ook op dat je dorst niet verwart met honger. Want als je dorst hebt en je gaat eerst eten, kan het zijn dat het dorstgevoel vermindert. De arts Roy Martina heeft het belang van veel water drinken in het boekje 'Water als bron van vitaliteit' overtuigend aangetoond. Hij legt een verband tussen uitdroging van het lichaam en klachten als het vasthouden van vocht, chronische stress, depressie, ME, hoge bloeddruk, artritis, reuma, allergieën, astma, ouderdomsdiabetes, lage rugklachten, pijnklachten in de hartstreek, nekpijn, hoofdpijn en cholesterol. In veel gevallen blijkt het mogelijk om deze klachten te verminderen door simpelweg meer water te gaan drinken. Als aanvulling naast de minimaal 2 liter water per dag, worden door Roy Martina kruidenthee en verse vruchten- en groentesappen aanbevolen. Het water drinken moet verspreid worden over de hele dag, waarbij hij aanraadt om in ieder geval 's avonds voor het slapen gaan nog 2 à 3 glazen water te drinken, omdat tijdens de slaap het lichaam aan het ontgiften gaat.