LEERMEESTERS

(verschenen op 6 mei 2004)

Ik heb altijd een soort honger gehad naar kennis, inzicht en 'weten'. Op school waren het de leerkrachten die de rol van leermeester (M/V) op zich namen, en thuis mijn ouders. Later heb ik overal leermeesters ontmoet. Een collega, een persoon die cursussen of bijeenkomsten begeleidde, een vriend of vriendin, een therapeut, een inspirerend schrijver of gewoon iemand die net op het juiste moment de juiste opmerking maakte. Ik zat een keer wat te twijfelen aan mezelf. Wat ik heel graag wil is licht uitstralen. Maar op dat moment voelde ik me even wat minder licht. Diezelfde avond kwam één van m’n cursisten naar me toe en zei me dat haar doel was om net zoveel licht uit te gaan stralen als ik. Ik was zeer geroerd en wist dat ze deze bewoordingen niet voor niets gekozen had. Intuïtief had ze gekozen voor het woord 'licht' omdat ik die bevestiging net even nodig had. Zij was op dat moment een fantastische leermeester voor me, omdat ze me bevestigde wat ik diep van binnen al lang wist. Natuurlijk ben ik één en al licht, net als ieder ander, alleen mijn twijfels weerhouden me er soms van mijn eigen licht te kunnen zien.

Goeroes
Zelf heb ik op het gebied van persoonlijke ontwikkeling veel inspiratie ontleend aan leermeesters als Mansukh Patel (zie mijn artikeltjes van 9 november 2000 en 10 mei 2001), John Kalse (zie 15 februari 2001 en 7 juni 2001) en Brandon Bays (zie 31 januari 2002 en 2 januari 2003). Mansukh, die in de voetsporen van Gandhi is getreden, wordt wel als goeroe gezien, een charismatisch persoon die veel aanhangers weet te verzamelen. Maar een goeroe is wel een beladen term. Het klinkt ook als een leider die z’n bestaansrecht dankt aan zijn volgelingen. Maar in de letterlijke zin van het woord is een goeroe niet meer en niet minder dan een leermeester die in staat is licht te brengen. Iemand die je inzicht geeft in wie je bent. Dus meer een inspirator dan iemand die volgelingen nodig heeft. Als we tot inzicht willen komen is het heel mooi als we wijze leermeesters aanhoren. Het is echter niet zo dat dit inzicht van buitenaf tot ons komt. Ik ga ervan uit dat we alle kennis en inzichten al in ons hebben. Alleen de mate waarin we erover kunnen beschikken verschilt. Dus als je geraakt wordt door de wijsheid van een leermeester, dan is dat omdat deze je toegang geeft tot informatie die je al bezit. En alleen als dat wat diegene zegt overeenkomt met wat je diep van binnen al weet, dan zul je erdoor geïnspireerd raken. Als wat er gezegd wordt niet klopt met wat je van binnen weet, en toch ga je er in mee, dan kan het zijn dat je geïndoctrineerd bent. Het is dus heel belangrijk om je bewust te zijn van je vrijheid van keuze. Laat je nooit verleiden achter iemand aan te lopen die jou nodig heeft om zich belangrijk te kunnen voelen. Voor een ware leermeester is dit totaal onbelangrijk, omdat die het ego heeft losgelaten.

Hans Laurentius
Hans Laurentius van het 'Centrum voor Zelfrealisatie De Horizon' in Ottersum zou je ook kunnen beschouwen als zo'n 'ware' leermeester. Hij draagt uit dat de persoon zelf er eigenlijk helemaal niet toe doet. Hij ziet zichzelf als een soort antenne, die wijze woorden uit het universum weet op te pikken en ze op de juiste momenten aan de juiste personen kan doorgeven. Als mensen door zijn liefdevolle boodschap geraakt worden, is de kans groot dat ze van hem gaan houden. Maar je moet de brenger van de boodschap niet verwarren met de boodschap zelf en de bron van waaruit deze komt. Als je via de postbode een fijne brief van je geliefde krijgt, ga je vervolgens ook niet met de postbode naar bed, maar met je geliefde, als het goed is. Net als vele andere wijze leermeesters benadrukt Hans dat je je niet aan zijn persoon moet gaan hechten, dat je niet afhankelijk van hem moet worden. Op het diepste niveau zijn we allen één. Daar is alleen maar bewustzijn en speelt de persoonlijkheid geen rol. Om in dat gevoel te komen moet je elke vorm van eigendunk, dus een hoge of juist een lage eigendunk, loslaten. Ga niet je best doen om je meer te openen. Want hoe tegenstrijdig het ook lijkt, op het moment dat je er moeite voor moet doen om open te zijn, ben je je eigenlijk juist aan het sluiten. Ga gewoon mee in de stroom, vertrouw erop dat alles al in je zit. Net als een bloem die in knop zit. Ga niet aan de bloemblaadjes trekken om de bloem te openen, want dan beschadig je hem juist. Hij zal vanzelf ontluiken, daar hoef je niets voor te doen. Het leven is misschien gemakkelijker dan we denken.