DURF JEZELF TE ZIJN

(verschenen op 8 januari 2004)

Als tiener heb ik niet echt gepuberd. Ik voelde ik vooral goed aan wat mijn ouders van me wilden. Hoewel ze niet streng waren, paste ik me toch zo aan hun wensen aan, dat ik in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten anders was. Ik kende niet de juiste muziek, liep niet in de juiste kleding en haalde idioot hoge cijfers. Op zich is het natuurlijk helemaal niet erg om anders te zijn. Maar ik had een onvoldoende duidelijk zelfbeeld: wie ben ik en wat wil ik. En daarbij voelde ik vooral de angst om afgewezen te worden, om er niet bij te horen. Pas later heb ik geleerd om dit stukje bij beetje los te laten. Maar daarvoor moest ik wel eerst iets meer te weten komen over wie ik ben, wat mijn behoeftes zijn en wat ik hier op aarde kom doen. Later begon het zich langzaam maar zeker een beetje voor me te ontvouwen. Spiritueel gezien zijn wij allen met elkaar verbonden. Grenzen van het individuele ik zijn in feite fictief en voor sommigen is de nadruk op individualiteit momenteel aan het afnemen ten gunste van het eenheidsbewustzijn. Toch blijft het van groot belang om je in deze maatschappij bewust te zijn van je eigenheid, van je unieke eigenschappen. Pas wanneer je contact kunt maken met wie je bent, is het mogelijk je te verbinden met het grotere eenheidsbewustzijn.

Ervaringen delen
Ik schat in dat slechts een minderheid van de Nederlanders bewust bezig is met het gebruiken van de intuïtie en dat ook maar weinigen de ervaring hebben dat de dingen die hen overkomen niet op toeval berusten. Er zijn ook mensen die uiterst vijandig tegenover dit gedachtegoed staan. Toch heeft dit mij er niet van weerhouden om met allerlei mensen te praten over mijn intuïtieve ervaringen. En door de vanzelfsprekendheid waarmee ik het thema aanroerde, kreeg ik ook vaak de meest mooie ervaringen, kleine wondertjes, van mensen terug. Bij sommige mensen kreeg ik geen weerklank, omdat ze een andere ervaringswereld hadden. Dat is prima. Ook maakte ik een keer iemand mee die zijn mond niet opendeed tijdens een persoonlijk gesprek over intuïtieve ervaringen, dat ik jaren geleden met een paar collega’s voerde. Ik vermoedde dat hij zich er niet in herkende. Maar toen ik later met hem alleen was, begon hij er uit zichzelf over. Hij bleek uitermate geïnteresseerd in deze materie en had ook al heel wat ervaringen op dit gebied, maar hij was van mening dat je er niet over kon praten onder collega’s, omdat je voor je het weet achter je rug om belachelijk gemaakt zou kunnen worden. Hij liet zich door angst weerhouden om met anderen te delen wat waardevol voor hem was. En daardoor leefde hij als het ware in 2 werelden: de zakelijke wereld waarin hij zijn mond moest houden over wat hem persoonlijk raakte, en zijn privé wereld waarin hij wel zichzelf mocht zijn. Maar wat je onbewust dan toch nog altijd uitstraalt is je angst. Mensen voelen dat je niet helemaal open en eerlijk bent, dat je niet staat voor wie je bent. En wat geeft het als je kritiek krijgt omdat je voor je ervaringen uitkomt. Het zou een saaie wereld worden als we met z’n allen ons mond gingen houden om maar niet anders te hoeven zijn dan de rest.

Massa-overtuigingen
Eén van de redenen dat het moeilijk is om jezelf te zijn, is dat we in een cultuur opgroeien waarin bepaalde normen en waarden heersen en bepaalde massa-overtuigingen worden doorgegeven van de ene op de andere generatie. De meeste mensen zijn er volgens mij van overtuigd dat ze hun 100ste levensjaar niet zullen halen, dat we elkaar moeten beconcurreren omdat er sprake is van tekort in plaats van overvloed, dat ze pas de moeite waard zijn als ze veel presteren, dat ze 8 uur slaap nodig hebben om uitgerust wakker te kunnen worden en dat je als je voor een dubbeltje geboren bent, nooit een kwartje zult worden. Dit zijn natuurlijk wel overtuigingen die je erg kunnen beperken. Een eerste stap om jezelf te kunnen zijn is dus om beperkende overtuigingen die niet bij je passen los te laten en er verruimende overtuigingen voor in de plaats te laten komen. En dan komt er steeds meer ruimte om werkelijk jezelf te kunnen zijn.