CURSUS ‘KINDEREN EN INTUÏTIE’

(verschenen op 19 juni 2003)

Jonge kinderen gebruiken hun intuïtie meestal vanzelfsprekend. Vaak hebben ze dingen zo-maar door, terwijl je het ze toch niet verteld hebt. Of ze kunnen opeens een heel wijze opmerking maken, waarbij je je afvraagt waar ze dat toch vandaan hebben. Dat komt omdat jonge kinderen meestal nog niet verleerd zijn hun zesde zintuig, de intuïtie, te gebruiken. Als ze ouder worden kunnen ze dit informatiekanaal door allerlei ervaringen steeds meer gaan afslui-ten. Het ene kind is intuïtiever dan het andere. De meest gevoelige kinderen worden ook wel Nieuwe Tijdskinderen genoemd. Hier heb ik op 9 augustus 2001 al een artikeltje over geschreven (zie http://home.wanadoo.nl/lelievita). Nieuwe Tijdskinderen zijn uitermate intuïtief en hebben het daar soms ook wel moeilijk mee, omdat ze niet goed begrepen worden. Ze hebben meestal een groot rechtvaardigheidsgevoel en het kunnen echte natuurliefhebbers zijn. Ze kunnen een beetje dromerig zijn, of juist druk en onrustig. Deze kinderen hebben in het algemeen behoefte aan rust en structuur om zich prettig te kunnen voelen. Andere kinderen zijn veel minder gevoelig en zijn het contact met hun (aangeboren) intuïtie al een beetje kwijt. Zowel de intuïtieve kinderen als de wat minder intuïtieve kinderen kunnen veel baat hebben bij technieken uit de ‘intuïtieve ontwikkeling’. Vandaar dat ik hier binnenkort een nieuwe cursus over ga geven.

Sara en haar gevederde vriend
Toen ik 2 jaar geleden mijn kantoorbaan opzegde om mijn preventieve gezondheidspraktijk uit te kunnen breiden, voorspelde een vrouw me, dat ik iets zou gaan doen met betrekking tot kinderen en spiritualiteit. Op dat moment kwam er inderdaad nieuw werk op me af, maar het had niet speciaal betrekking op kinderen. Maar nu heb ik 4 keer kort achter elkaar een signaal gekregen dat het tijd wordt een cursus voor kinderen op te gaan zetten. De aanwijzingen kwamen zo dicht achter elkaar, dat ik er niet omheen kon. Soms wordt je echt een handje geholpen om beslissingen te nemen. Eén van de dingen die op mijn pad kwamen, was het boek ‘Sara en haar gevederde vriend’ van Esther en Jerry Hicks. Een vriendin liet het me lezen, net nadat ik van drie kanten te horen had gekregen dat ik eigenlijk een kindercursus zou moeten opzetten over intuïtieve ontwikkeling. Ik vond het een prachtig boek. Het is geschreven voor kinderen en volwassenen die beter willen begrijpen hoe het komt dat je eigen stemming zo bepalend is voor de dingen die er in je leven gebeuren. Sara is een aardig en gevoelig meisje, dat het niet zo fijn heeft op school. Ze zit vaak in moeilijke situaties verwikkeld en ziet geen kans hier verandering in aan te brengen. Dan leert ze een speciale uil kennen, Salomon, die met Sara blijkt te kunnen praten. Hij leert Sara hoe ze veel meer fijne dingen naar zich toe kan trekken, alleen maar door bij zichzelf iets te veranderen.

Cursus voor kinderen
Ik heb nu op basis van dit boek en op basis van mijn ervaringen met mijn cursussen intuïtieve ontwikkeling voor volwassenen, de opzet van een cursus gemaakt voor kinderen van ongeveer 9 t/m 11 jaar: ‘Sara en Salomon’. Het is bedoeld voor kinderen die meer grip op de omstandigheden willen krijgen door op een bepaalde manier te denken en te handelen. Je creëert immers je eigen werkelijkheid. In 12 bijeenkomsten van 5 kwartier leren ze speelse oefeningen om een plezieriger leven te kunnen leiden. Ze leren situaties uit hun dagelijks leven herkennen en krijgen inzicht in hoe ze zelf meer invloed kunnen hebben op de gebeurtenissen om hen heen. Ze leren ook om meer bij zichzelf te blijven, steviger in hun schoenen te staan en minder kwetsbaar te worden voor invloeden van buitenaf. Er worden oefeningen aangeboden die goed aansluiten bij kinderen, zoals geleide fantasieën, het maken van tekeningen en vrije expressie. Ook wordt telkens een stuk voorgelezen uit het genoemde boek. De cursus wordt vanaf 2 september gegeven op de dinsdagmiddag van 15.45 tot 17.00 uur in Leidschendam. Bel me gerust voor meer informatie of kijk op http://home.wanadoo.nl/lelievita/