PEACE PILGRIM

(verschenen op 23 mei 2003)

Ik besluit mijn cursuslessen altijd met een inspirerend citaat. Sommige boeken vind ik zo inspirerend, dat ik er iedere les van een bepaalde cursus een stukje uit voordraag. Eén van die boeken is ‘stappen naar innerlijke vrede’ van Peace Pilgrim. Deze vrouw gaf zichzelf deze naam toen ze in 1953, op 45 jarige leeftijd een pelgrimstocht voor wereldvrede begon. De naam legde de nadruk op haar missie. Ze liep een pelgrimstocht van 40.000 kilometer door de Verenigde Staten en door Canada, zonder een cent op zak. Ze bezat alleen wat ze aanhad en wat ze in haar zakken meedroeg. Ze besloot te lopen tot haar onderdak werd aangeboden en te vasten tot haar eten werd aangeboden en te blijven rondtrekken tot de mensheid de weg naar vrede had geleerd. In 1981 is ze overleden, dus ze zal nog een keer moeten reïncarneren om het laatste deel van haar doel te realiseren. Maar in ieder geval heeft ze ons heel veel wijsheid nagelaten. ‘Stappen naar innerlijke vrede’ is een handzaam klein boekje dat voor een zeer klein bedrag te koop is bij mw. R. van Vledder in Voorschoten: 071-5615353.

Geven en ontvangen
Peace Pilgrim durfde erop te vertrouwen dat ze altijd zou krijgen wat ze nodig had, dat het haar nooit aan iets zou ontbreken. Ze was geen bedelares, want ze vroeg niets. Maar in het universum werkt het zo, dat je altijd krijgt wat je nodig heb als je echt vertrouwt op de goedheid van de mensen, tenminste als je hier geen verborgen, belemmerende overtuigingen over hebt. Terwijl anderen zich in het zweet werken om brood op de plank te krijgen, kon zij voorzien in haar levensonderhoud door te vertrouwen op de goedheid van de mensen en door te zijn wie ze was. Ik stel me zo voor dat ze zoveel wijsheid uit te dragen had, dat iedereen het als een groot voorrecht zag om haar uit te nodigen om te komen eten en te blijven slapen. Voor mijzelf zou deze manier van leven wel een hele omslag vergen. Ik zou me heel opgelaten voelen om alles wat ik nodig heb te moeten ontvangen. Zelf beschrijft Peace Pilgrim dat ze op een ongebruikelijke manier werkte voor haar levensonderhoud. Via gedachten, woorden en daden gaf ze wat ze kon aan de mensheid en in ruil daarvoor aanvaardde ze wat mensen haar wilden geven, zonder dat ze erom vroeg.

Stralend
Peace Pilgrim straalde van binnen en hielp anderen hetzelfde te bereiken. Haar belangrijkste lessen gaan over het bereiken van innerlijke vrede. Alleen al door vrede met jezelf te hebben maak je verschil op deze aarde, ook al voel je je nóg zo nietig. En je hoeft hiervoor echt niet alles wat je bezit los te laten, zoals Peace Pilgrim deed. Ieder zit in andere omstandigheden. Heb je een gezin, dan zul je niet als pelgrim de wereld rond gaan trekken. Maar wel kun je heel veel voor je partner en kinderen betekenen als je leert om van binnenuit te stralen. De boodschap die Peace Pilgrim altijd bij zich droeg was: ‘Dit is de weg naar vrede: overwin kwaad met goed, leugen met waarheid en haat met liefde.’ Zij schrijft in haar boek dat er geen oorlog mogelijk zou zijn, wanneer we volwassen, harmonieuze mensen zouden zijn. Om dit te bereiken heeft ze een heel aantal wijze lessen voor ons in petto. Ze waarschuwt er voor dat het geen zin heeft om de problemen die op ons pad komen te ontlopen. Daarmee blijft je namelijk leven aan de nietszeggende oppervlakte. We verkrijgen juist innerlijke groei door deze problemen op te lossen, in overeenstemming met het licht in ons. Peace Pilgrim bepleit ook de versobering van het leven. Onnodig bezit is alleen maar een onnodige last. Er ligt een grote vrijheid in een eenvoudige levenswijze. In de huidige wereld is het materieel welzijn zo ver vooruit op het innerlijk welzijn, dat de situatie uit evenwicht is geraakt, met oorlogen als mogelijke uitwassen. Heel terecht schrijft ze dan ook dat we onze materiële welvaart pas goed kunnen aanwenden als we innerlijke groei hebben doorgemaakt.