HIER EN NU

(verschenen op 27 maart 2003)

Veel problemen waarmee mensen kampen, hebben te maken met het verleden of de toekomst. Door je vast te klampen aan moeilijkheden uit het verleden of door je zorgen te maken over de toekomst, kun je het jezelf heel moeilijk maken. Schuldgevoelens, boosheid, wrok, teleur-stelling, angsten en paniek kunnen je zo in hun greep nemen, dat het moeilijk is om gelukkig te zijn met wat je hebt in het hier en nu. Het is echter mogelijk technieken te leren, waardoor die gevoelens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het belangrijkste hierbij is om je helemaal te concentreren op het hier en nu, het enige moment dat telt. In een tijdschrift vond ik een keer het volgende (anonieme) citaat. Een man die ervaren was in meditatie, werd eens gevraagd hoe hij ondanks zijn vele bezigheden zo ingekeerd kon zijn. Hij antwoordde: ‘Als ik sta, dan sta ik. Als ik ga, dan ga ik. Als ik zit, dan zit ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik.’ Degenen die de vraag stelden, zeiden: ‘Dat doen wij toch ook! Maar wat doet u nog meer?’ Hij antwoordde weer precies hetzelfde. En nogmaals zeiden de mensen: ‘Dat doen wij toch ook?’ Maar hij zei: ‘Nee, als je zit, dan sta je al. Als je staat, dan loop je al. Als je loopt, dan ben je er al. En als je eet, ben je al klaar.’ Dit voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk je je aandacht al in de toekomst hebt. We zijn vaak bezig met wat we hierna zullen gaan doen. Maar als je werkelijk in het hier en nu leeft, ben je volledig aanwezig in wat je doet, met al je aandacht. Je merkt dan dat je de dingen meer intens ervaart, je kunt er helemaal in opgaan. Meestal heb je dan ook geen benul meer van tijd.

Waarnemer worden
Meditatie is één van de beste manieren om meer in het hier en nu te komen. Als je mediteert, leer je steeds beter jezelf waar te nemen. Je bent de getuige in plaats van degene die verstrikt zit in z’n gedachten en emoties. Deze toestand van waarnemer worden, helpt je om meer in het hier en nu te gaan. Alle afleidende gedachten en emoties neem je waar, maar je gaat er niet in mee. En dat opent de poort naar je ware zelf, je kern, waar je een gevoel van diepe vervulling kunt ervaren. Een voorwaarde hiervoor is dat je volledig kunt accepteren wat zich voordoet in het hier en nu. Als je pijn voelt, voel hem dan echt en probeer hem niet weg te stoppen. Al het verzet tegen dat wat er is, maakt het alleen maar erger. Dan gaat het van binnen woekeren en komt het er misschien in een andere vorm weer uit. Benoem alles wat er is, zonder oordeel, zonder rationaliseren. Als je constateert dat je je niet gelukkig voelt, denk er dan niet direct achteraan: ‘maar dat komt door mijn man/kind/vriend of vriendin, want als die aardiger was geweest had ik nu niet zo in de problemen gezeten.’ Stop met het maken van verwijten, stop met het zoeken naar oorzaken. Constateer gewoon hoe je je op dit moment voelt. Het kan al voldoende zijn alleen je lichamelijke sensaties waar te nemen. Een prikke-ling in je handen, een benauwd gevoel rond je borst, een licht gevoel in je hoofd. Laat het gewoon zo zijn, ga niet zoeken naar de betekenis ervan en oordeel er niet over. Pas dan maak je ruimte om alle oude patronen die niet meer relevant zijn in het hier en nu los te laten.

Consult voor half geld
In de cursussen van Lelievita komen technieken aan de orde om meer in het hier en nu te ko-men. Maar ook een individuele aurahealing kan hierbij helpen. In april 2003 bied ik iedereen die nog geen kennis heeft gemaakt met Lelievita een consult van drie kwartier aan voor half geld (€ 12,-), uiteraard wel voor zover mijn agenda het toelaat. Dit consult bestaat uit een ge-sprek over de vraagstukken waar men tegenaan loopt, een korte aurahealing die hierop is toe-gespitst en een afsluitend gesprek waarin ik mensen adviseer hoe hiermee verder om te gaan. Op http://home.wanadoo.nl/lelievita/ staat meer informatie over Lelievita, de cursussen en de consulten. Afspraken voor een consult graag telefonisch maken.