WERELDVREDE

(verschenen op 27 februari 2003)

Het nieuws wordt momenteel beheerst door de situatie in Irak. Op 9 februari was er een zeer druk bezochte bijeenkomst in de Schakel, het stiltecentrum van Leidschendam, waarin we onze hartsenergie naar het Midden-Oosten hebben gestuurd. De Amerikaan James Twyman had opgeroepen tot een wereldwijde vredesmeditatie op 9 februari en men vermoedt dat miljoenen mensen op de hele wereld op hetzelfde moment hebben meegedaan. Ook vanuit de kerken was opgeroepen tot een vredeswake. Onze bijeenkomst in de Schakel was heel bijzonder en ik ben ervan overtuigd dat wat we gedaan hebben een positief effect heeft gehad. De energie die we op dat moment vanuit ons hart voelden stromen was namelijk heel krachtig. Twyman zat zelf tijdens de meditatie met een grote groep gelijkgestemden in Jeruzalem. Hij schrijft dat de energie daar op dat moment sterker was dan hij ooit gevoeld had tijdens een wereldwijde meditatie. Het Israëlische leger heeft statistieken verschaft waaruit blijkt dat de dag na de meditatie een gigantische afname plaatsvond in het aantal gewelddadige incidenten in Israël en Palestina. Beschietingen van militaire installaties verminderden met tenminste 50% en ander geweld daalde die dag zelfs tot 100%. Zelf vond ik het frappant om na de meditatie in het nieuws te horen dat Sharon in het geheim overleg met de Palestijnen had gevoerd en dat het draagvlak voor een oorlog in Irak drastisch aan het afnemen was.

Afdwingen?
Als je een oorlog wilt voorkomen, kun je dit volgens mij beter niet proberen af te dwingen. Hoewel ik blij ben dat zovelen bereid zijn te protesteren tegen een oorlog door middel van demonstraties, kies ik er zelf liever voor me in meditatie terug te trekken als ik het gevoel krijg dat geweld de overhand dreigt te krijgen boven vreedzame oplossingen. Ik denk namelijk dat je door te trachten je wil aan een ander op te leggen, ook al doe je dat op een geweldloze manier, toch onbedoeld meewerkt aan de strijd in de wereld. Wereldvrede begint altijd bij de vrede in jezelf. In onze bijeenkomst van 9 februari hebben we er dan ook bewust voor gekozen om niet bepaalde personen te veroordelen. Zelfs in machthebbers die geweld en onderdrukking uitoefenen zit een bron van puur licht, ook al kunnen we dat niet altijd zien. Door alle betrokkenen bij een conflict licht te sturen vanuit je hart dwing je niets af, maar kun je wel stimuleren dat ook anderen meer vanuit hun hart en minder vanuit de machtsstrijd gaan handelen. Hiermee kun je bruggen van respect, liefde en begrip bouwen.

Innerlijke vrede
Als je in staat bent op heel kleine schaal liefdevol te zijn en geen strijd aan te gaan, kun je hiermee mensen inspireren hetzelfde te doen. Die innerlijke vrede straal je namelijk uit. En dan kan het ook zijn dat je zomaar een compliment geeft aan de buschauffeur, een vriendelijk woord hebt voor je collega, en de voorbijgangers op straat groet, ook al ken je ze niet. Onderschat het effect hiervan niet. Als iemand zich gezien en gerespecteerd voelt, zal hij of zij ook positiever naar anderen zijn. Zo krijg je een soort sneeuwbaleffect. Je maakt 10 mensen een beetje blij op een dag, en die 10 mensen doen dat dan ook weer bij anderen en als dat zo een tijdje doorgaat kun je in je eentje een proces in gang zetten waardoor het leven van duizenden mensen een beetje verlicht wordt. Van één van m’n cursisten ontving ik een keer de spreuk: ‘als iedereen iemand gelukkig maakt, is de hele wereld gelukkig’. Het is soms al moeilijk genoeg dit principe in je eigen gezin toe te passen. Maar je thuissituatie is in ieder geval een mooie leerplaats. Dat het andersom ook werkt (één persoon die chagrijnig is of de baas wil spelen kan soms alle gezinsleden meeslepen) kan juist een stimulans zijn om eens te proberen die patronen om te draaien.

Lelievita heeft sinds kort een eigen website: http://home.wanadoo.nl/lelievita/. Hierop staan ook al de artikeltjes van Lelievita die sinds mei 2000 in het Krantje hebben gestaan.