SUGGESTIE

(verschenen op 3 oktober 2002)

Mensen die sceptisch staan ten opzichte van alternatieve geneeswijzen, gaan er vanuit dat succesverhalen puur gebaseerd zijn op suggestie. De patiënt gelooft dat het helpt en voelt zich daardoor opeens stukken beter, zonder dat de behandeling zelf effect zou hebben. Dit is het zogenaamde ‘placebo-effect’. Maar je kunt het ook omdraaien. Ik denk dat een goede therapeut mensen er juist bewust van maakt hoe ze met de kracht van gedachten hun zelfgenezend vermogen kunnen vergroten. Want als je vertrouwt op de kracht die je in je hebt om jezelf te genezen, ben je al half op weg. Van nature streeft je lichaam naar gezondheid, en door vertrouwen te hebben en positief over jezelf te denken, kun je blokkades in je energiesysteem loslaten die voor de ziekte verantwoordelijk zijn. In een aurahealing zijn dergelijke blokkades heel goed te voelen. Meestal zit een bepaalde plek in iemands aura dan letterlijk en figuurlijk op slot, zodat de natuurlijke energiestroom niet meer verder kan. Het gevolg is dan bijvoor-beeld dat er pijn, verdriet, angst of vermoeidheid ontstaat. Er kunnen zelfs lichamelijke beschadigingen door ontstaan. Maar je kunt de klachten vaak toch nog oplossen met gedachte-kracht. Het lichaam is namelijk in staat voor allerlei aandoeningen specifieke geneeskrachtige stoffen aan te maken: onze beste medicijnkast zit van binnen! Laat anderen het maar gering-schattend ‘puur suggestie’ noemen, en concluderen dat de ziekte eigenlijk alleen maar was ingebeeld. Mensen die zo sceptisch zijn, zitten vooral zichzelf in de weg, want zij blokkeren deze natuurlijke kracht om hun eigen leven aangenamer en vreugdevoller te kunnen maken.

Sabotage
Door je gedachtepatroon kan genezing ook worden belemmerd. Sommige mensen lijken geen baat te hebben bij wat voor therapie dan ook. Het kan heel goed zijn dat deze mensen alle mogelijke therapeuten aflopen om maar geholpen te worden, van alternatief tot regulier. Maar niets helpt ze dan. Soms heeft een therapie bij hen juist het tegenovergestelde effect. Een zachte massage wordt dan als zeer pijnlijk ervaren en een reikibehandeling zorgt ervoor dat ze de hele nacht wakker liggen. In feite saboteert zo iemand dan onbewust zijn eigen genezings-proces. In zo’n geval is er blijkbaar een zeker voordeel te halen bij het ziek zijn en je hele systeem verzet zich dan tegen een behandeling die je aanspreekt op je zelfgenezend vermo-gen. Misschien is dit voordeel alleen vroeger het geval geweest, bijvoorbeeld omdat je aan-dacht van je moeder kon krijgen door ziek te worden. En als dit voordeel in het hier en nu helemaal niet meer van toepassing is, wordt het dus tijd om uit dit sabotagepatroon te stappen. Vandaar dat het zo belangrijk is om holistisch te werken en dus niet de kwaal te genezen maar de patiënt. Door aan onderliggende overtuigingen te werken, kan genezing opeens wel moge-lijk blijken te zijn.

Dieren
Zelfs bij dieren is aangetoond dat suggestie werkt. De Amerikaanse arts en spiritueel schrijver Deepak Chopra beschrijft dat door het ‘National Institute of Health’ een experiment is gedaan met muizen. Deze kregen een stof ingespoten die het immuunsysteem van de muizen stimu-leerde. Als tegelijkertijd ook de geur van kamfer werd toegevoegd, werd het immuunsysteem na verloop van tijd ook al gestimuleerd wanneer alléén de geur van kamfer werd toegediend. Omgekeerd werkte het ook. In een experiment werd een stof toegediend die het imuunsys-teem vernietigde, in combinatie met de smaak van sacharine. Na verloop van tijd bleek het immuunsysteem bij deze muizen al te worden afgebroken zodra ze sacharine proefden. De oorzaak zat hem dus in de interpretatie van het geheugen. En bij mensen werkt dat ook zo. Door onze gedachten creëren we onze werkelijkheid. Door te denken dat je nooit beter kunt worden, vertraag je je genezingsproces. Maar door te geloven in je zelfgenezend vermogen, help je je lichaam weer nieuwe vitaliteit aan te boren.