VERMOEIDHEID

(verschenen op 5 september 2002)

Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat ze last hebben van langdurige en soms onverklaarba-re vermoeidheid. Het lijkt echt een klacht van deze tijd. Soms wordt er het etiket ‘burn out’ opgeplakt, of ME (het chronisch vermoeidheidssyndroom). Maar ook bijvoorbeeld fibromyalgie (ziekte waarbij men pijn in spieren en pezen heeft) kan leiden tot ernstige chronische ver-moeidheidsklachten. Deze klachten kunnen soms jaren aanhouden, zonder dat er daadwerke-lijke verbetering te bespeuren valt. Over de oorzaken is in veel gevallen nog maar weinig be-kend. Wel wordt steeds meer duidelijk dat voor genezing een complex aan factoren moet worden meegenomen.

Burn out
Als je ooit een burn out hebt gehad, weet je wat het is om chronisch moe te zijn. Meestal is langdurige stress de oorzaak. Door het lichaam veel te lang onder hoge druk te laten functioneren, wordt er voortdurend adrenaline aangemaakt. Dit leidt tot de verbranding van extra suikers in de cellen, waarmee je lichaam energie produceert. Dit gebeurt in de mitochondriën die je kunt beschouwen als de kacheltjes van onze cellen. Deze kacheltjes moeten door de voortdurende stress veel te lang achter elkaar op overcapaciteit draaien. Tot het moment dat ze als het ware doorbranden. En dan is alle energie dus opeens op. En het kan maanden tot zelfs jaren duren voor je weer normaal kunt functioneren. Ziektes als ME en fibromyalgie kunnen zo lang duren, dat mensen vaak alle hoop op herstel al verloren hebben. Toch kun je ook bij deze ziektes je energie weer leren opbouwen. Het is daarbij belangrijk jezelf niet als slachtoffer van je ziekte te zien, maar er ook niet tegen te vechten. Vanuit de acceptatie van je ziekte kun je leren luisteren naar wat hij je te vertellen heeft en krijg je aanwijzingen voor genezing. Helaas ligt dat in de meeste gevallen wel wat ingewikkelder dan het nemen van rust als je moe bent.
Wie chronisch vermoeid is, doet er goed aan zich uitgebreid te laten onderzoeken door een natuurgeneeskundige. Zaken als vitaminetekorten, ophoping van gifstoffen, allergieën en schimmelinfecties kunnen een hoop ellende veroorzaken. Een streng dieet en voedingssup-plementen kunnen noodzakelijk zijn. Meestal is het immuunsysteem ernstig verzwakt en ook de hormoonhuishouding kan verstoord zijn.

Energiehuishouding
Daarnaast moet men in veel gevallen ander gedrag aanleren. Het kan bijvoorbeeld enorm hel-pen als je minder moet van jezelf en daardoor minder aan stress blootstaat. Dit kan een lang-durig proces zijn, omdat gedrag aangestuurd wordt door dieper liggende overtuigingen en weggedrukte emoties. Als je altijd het gevoel hebt dat je hard moet werken of flink moet pres-teren om de moeite waard te zijn, dan is de kans groot dat je over je grenzen gaat. Maar ook wie altijd lief en aardig is, en moeite heeft zijn boosheid te uiten, kan klachten opbouwen. En wie perfectionistisch en heel kritisch is, kan hierachter emoties verstopt houden die hij niet mag voelen van zichzelf: de schaduwzijde.
Heel belangrijk is verder om te leren werken met je energiehuishouding. Je kunt zelf leren voelen hoe de energie in je lichaam stroomt en waar die geblokkeerd is. Visualisaties zijn hiervoor zeer geschikt. Je energieniveau kan enorm stijgen als je leert je aura waar te nemen en de energiestroom in je eigen lichaam gaat ontdekken en leert vergroten. Het is ook moge-lijk met je handen deze energie door te geven, waardoor je jezelf en anderen kunt helpen genezen.
In de cursus die ik in oktober over chronische vermoeidheid ga geven wordt aandacht besteed aan al deze aspecten. Op vrijdag 6 september vindt er een lezing over plaats in Voorburg.