INTUÏTIE IN HET WERK (2)

(verschenen op 18 juli 2002)

Vorige maand schreef ik over een lezing die ik heb gehouden voor het Ministerie van VROM over Intuïtie in het Werk. Ik schreef over het spiritueel netwerk dat binnen VROM actief is en over de betekenisvolle toevalligheden die ertoe hebben geleid dat dit netwerk een paar jaar geleden werd opgestart. Deze keer zal ik wat meer ingaan op de inhoud van mijn lezing.
Intuïtie kun je beschouwen als je zesde zintuig. Naast de waarneming via de andere vijf zintuigen, kun je ook waarnemen met je intuïtie. Je zou het kunnen omschrijven als je eerste gevoel, soms niet meer dan een flits. Intuïtie kan zich uiten via een soort ‘zomaar weten’, maar ook bijvoorbeeld via beelden of tintelingen in je lichaam. Als ik een aurahealing geef, schakel ik over op mijn intuïtie. Ik voel dan met mijn handen, of door signalen in mijn lichaam, waar de ander geblokkeerd is. Het rationele denken schakel ik daarbij gedeeltelijk uit.

Linker en rechter hersenhelft
In het werk wordt normaal gesproken heel veel waarde gehecht aan logisch kunnen denken, wat een kwaliteit is van je linker hersenhelft. Hierbij horen ook capaciteiten als ordenen, regelen en organiseren. Maar het vervelende is dat het, naarmate je je meer op dit rationele deel gaat focussen, steeds moeilijker wordt om het stemmetje van je intuïtie nog goed te horen. Deze hoort namelijk bij je rechter hersenhelft. En ook deze kant blijkt van groot belang te zijn om goed werk te kunnen leveren. Voor het werk is het ideaal als werknemers in staat zijn hun linker en rechter hersenhelft goed samen te laten werken.
Intuïtieve mensen kunnen andere mensen vaak goed aanvoelen en dat kan van groot belang zijn voor de organisatie. Ze zijn geneigd vanuit hun hartskwaliteiten te werken, en dat wordt meestal zeer gewaardeerd. Met behulp van je intuïtie ontwikkel je ook je creativiteit. Of je weet de juiste opmerking precies op het juiste moment in te brengen. Intuïtie kan verder helpen bij het stellen van prioriteiten. Je bestudeert bijvoorbeeld net dát stuk, dat later van cruciaal belang lijkt te zijn. Als je een sollicitant moet beoordelen, kan je intuïtie de doorslag geven om te bepalen of iemand echt geschikt is voor het werk of niet. Vaak blijkt het systeem van plusjes en minnetjes scoren niet voldoende te zijn. Kortom, er zijn redenen genoeg om ook in een zakelijke werkomgeving het kanaal van je intuïtie verder open te zetten.

Intuïtie ontwikkelen
Iedereen wordt met een flinke dosis intuïtie geboren en het probleem is vooral dat we in de loop van de tijd zoveel blokkades opbouwen, dat we er niet goed meer bij kunnen komen. Bij het ontwikkelen van je intuïtie leer je langzaam maar zeker dergelijke blokkades op te lossen. Dit is vooral een kwestie van beter leren luisteren naar de signalen van je lichaam en het loslaten van angsten, oude overtuigingen en controle. Ook is het belangrijk stiltemomenten te zoeken. Pas dan geef je ruimte aan je intuïtieve vermogens. Een kort moment van meditatie voor een belangrijke vergadering kan al wonderen doen.
Verder is het van groot belang je open te stellen voor ‘betekenisvolle toevalligheden’ die op je pad komen. Dit kan een ontmoeting zijn met iemand waar je net aan dacht, en die op dat moment ook een belangrijke boodschap voor je in petto blijkt te hebben.
Hoe beter je je kunt laten leiden door je intuïtie, des te minder snel zul je over je grenzen heen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er veel minder sprake zou zijn van burn-out problematiek, wanneer binnen de werkomgeving meer aandacht zou worden geschonken aan het ontwikkelen van je intuïtie.