ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

(verschenen op 1 november 2001)

Elektrische apparaten verspreiden elektromagnetische straling. Steeds meer deskundigen zijn van mening dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid. Grootste risicobron lijkt de GSM te zijn. Maar ook allerlei apparaten die we in huis gebruiken (magnetron, televisie, t.l-buizen, wekkerradio en computer) zijn grote stoorzenders.
De aarde is in feite een heel grote, maar zwakke magneet. Het aardmagnetisch veld is van essentieel belang voor de gezondheid, met name voor ons immuunsysteem. We laden ons als het ware hiermee op. Kunstmatige elektromagnetische velden, die worden opgewekt door elektrische apparaten, kunnen onze gezondheid juist kan verzwakken. In het menselijk lichaam lopen namelijk ook kleine elektrische stroompjes en dit veroorzaakt een elektromagnetisch veld rond het lichaam: de aura. De straling van apparaten interfereert met ons eigen systeem, maar is zoveel krachtiger, dat het ons lichaam veel energie kost om in balans te blijven. Je kunt dit vergelijken met het Concertgebouworkest dat bezig is met een prachtig pianissimo-gedeelte in een symfonie, terwijl er opeens een fanfare binnen komt tetteren.

Verstoringen
Door Yvonne Sangen en Karin Tazelaar is het Ankertje ‘gewoon gezond gebouw(d)’ geschreven. Het is een interessant boekje, dat gaat over de gezondheidseffecten van je leef- en werkomgeving. Elektromagnetische straling is hier een onderdeel van. De elektromagnetische velden van allerlei apparatuur in en om het huis of de werkplek, kun je niet zien. Maar het wordt meer en meer aannemelijk dat er ernstige verstoringen door optreden in het menselijk energiesysteem. Een groot aantal klachten wordt er al mee in verband gebracht. Door veel wetenschappers wordt dit nog erg onderschat, omdat men nog onvoldoende begrijpt van de mechanismen. Toch is er inmiddels al erg veel over bekend en wordt er meer en meer aangedrongen op strengere regelgeving.
De elektromagnetische straling in de slaapkamer is van groot belang, omdat we daar een groot deel van de tijd doorbrengen. Het is voor ons zelfgenezend vermogen uitermate belangrijk om ‘s nachts volledig te kunnen ontspannen en herstellen. Tijdens je slaap ben je vele malen gevoeliger voor stoorvelden dan wanneer je wakker bent.

Houd voldoende afstand
Elektromagnetische velden zijn het sterkst vlak bij de bron. Als je een beetje dichter bij de stralingsbron komt neemt het elektromagnetisch veld direct al enorm toe. Dit betekent dat het heel belangrijk is voldoende afstand te bewaren tot de bron. Waterbedden en elektrische dekens kunnen een grote verstoring geven, doordat we er direct op of onder liggen. En mobieltjes worden tegen het oor gehouden, of op het lichaam meegedragen. Gerrit Teule heeft een interessant boekje over de gevaren van mobiele telefonie geschreven: ‘GSM-straling’. In vliegtuigen en ziekenhuizen worden we gevraagd de mobiele telefoon uit te doen, om de gevoelige apparatuur niet te verstoren. Maar onze hersenen zijn het meest verfijnde elektronische systeem dat we kennen en daar mag je je mobieltje blijkbaar wel vlakbij houden. Het zal denk ik niet lang meer duren voor er een wettelijke waarschuwing zal komen voor het gevaar van mobiel bellen.