ANGST OF LIEFDE?

(verschenen op 4 oktober 2001)

Deze keer zal ik een uitstapje maken naar gezondheid in wat breder verband, namelijk een gezonde maatschappij. Velen in mijn omgeving maken zich ernstig zorgen over de huidige toestand in de wereld. Ze voelen zich soms machteloos bij de negatieve spiraal van rampen en geweld waarin we ons lijken te bevinden. Toch staan we hier als individu zeker niet machteloos in, al is het soms wel moeilijk erop te vertrouwen dat iedere kleine bijdrage aan een gezondere maatschappij ook daadwerkelijk zin heeft.
De vreselijke aanvallen op Amerika, een paar weken geleden, hebben in de hele wereld een golf van angst en paniek veroorzaakt. Mensen voelen zich niet meer veilig. De roep om vergelding is groot. Nadat eerst duizenden onschuldige Amerikanen het slachtoffer waren geworden, werden vervolgens vele onschuldige moslims bedreigd en mishandeld. Op het moment dat ik dit stukje schrijf wordt zelfs een oorlog tegen Afghanistan voorbereid. President Bush verdeelt de wereld in twee kampen: wie niet voor de Amerikaanse aanpak van een grootscheepse vergeldingsactie is, is voor het terrorisme. Ik word hier heel verdrietig van. Hebben we dan met z’n allen nog steeds niets geleerd? Het streven zou moeten zijn de schuldigen te berechten, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan een militaire aanval, waarbij vele onschuldige burgers de dood zullen vinden. In het Midden-Oosten zien we ook hoe wraakacties het wederzijds geweld steeds verder laten toenemen. Hoe ver laten we het escaleren, tegen welke prijs zullen we blijven vergelden?

Liefde in plaats van vergelding
Vergeldingsacties komen altijd voort uit angst. Gelukkig is er ook een heel krachtige stroming van mensen over de hele wereld die het anders willen. Zij proberen hoe dan ook te reageren vanuit liefde. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk als je je bedreigd voelt, als je aangevallen wordt, als je naasten misschien wel zijn omgekomen door terroristische aanvallen. Maar het is de enige weg die een uitkomst biedt uit de geweldsspiraal.
Vlak na de aanslagen kreeg ik verschillende e-mails binnen vanuit Amerika, met oproepen om de vrede dichterbij te brengen. Zo was er een e-mail van een aantal prominenten op spiritueel gebied, zoals Neale Donald Walsch (schrijver van ‘een ongewoon gesprek met God’), Marianne Williamson (schrijfster van ‘Terugkeer naar Liefde; leven met de principes van a Course in Miracals’) , James Twyman (zanger voor de vrede) en James Redfield (schrijver van ‘de Celestijnse Belofte’). Zij deden op 11 september een oproep om 7 dagen lang iedere dag op een vast tijdstip 10 minuten lang de aandacht te focussen op een nieuwe wereld, die geregeerd wordt vanuit liefde en niet vanuit angst. Een wereld, gebaseerd op de wetten van mededogen en vrede.
Het was prachtig om hierbij te kunnen aansluiten. Om gedachten van hoop en liefde de wereld in te sturen en een lichtpuntje te zijn in deze duistere tijden. Ik had hierdoor het gevoel dat ik niet alleen stond met mijn ideeën over vrede en veiligheid, en dat overal in de wereld mensen op hetzelfde moment hun licht lieten schijnen en met elkaar verbinding legden.
Het is belangrijk om dat wat je zelf graag wilt ontvangen ook aan anderen te geven. Dus als je wilt dat anderen je respecteren, respecteer anderen dan, in plaats van ze te haten omdat je je niet gerespecteerd voelt. Heb de moed om de patronen om te draaien en het resultaat zal verrassend zijn. Angst en geweld kunnen namelijk niet blijven voortwoekeren als een van de partijen er niet meer aan mee doet. Ieder die de moed heeft het op kleine schaal, bijvoorbeeld in gezinsverband, toe te passen, kan ervaren hoe dat werkt.
Ik sluit niet uit dat de verschrikkelijke aanslagen in Amerika ons uiteindelijk toch verder zullen brengen. Ons doel zou moeten zijn onderlinge bruggen van begrip, respect en liefde te bouwen. Door heel intens het verdriet te voelen over deze terreurdaden en over de golf van haat die ze tot gevolg hebben gehad, is het mogelijk ons hart verder te openen en juist de eenheid te gaan voelen tussen alle mensen op aarde. En ieder geopend hart helpt ons gezamenlijk verder.