NIEUWE-TIJDSKINDEREN

(in verkorte versie verschenen op 9 augustus 2001)

Misschien kent u wel een lastig, druk en eigenwijs kind, dat al vanaf de geboorte een grote wijsheid leek te bezitten. Dikke kans dat het een Nieuwe-Tijdskind betreft. De laatste 10 tot 20 jaar zijn er heel veel Nieuwe-Tijdskinderen op aarde gekomen. Het zijn vaak sterke persoon-lijkheden, waarvan we heel veel kunnen leren, maar helaas zijn het ook moeilijke kinderen, die hun omgeving soms tot wanhoop kunnen drijven. Het betreft zeer ver ontwikkelde zielen, die met een speciale missie naar de aarde zijn gekomen. Ze komen uit dienstbaarheid en helpen de mensen om hen heen om de weg naar het hart te vinden. Ze brengen hun ouders en hun omge-ving tot een hoger bewustzijnsniveau. Maar soms lijkt het of ze langs ons heen leven, of ze ons niet begrijpen. Ze herkennen zich niet in deze wereld, omdat ze ons te ver vooruit zijn. We spreken als het ware niet dezelfde taal. De kinderen kunnen dan zeer onaangepast gedrag gaan vertonen, waardoor we ze lastig vinden. Door goed met deze kinderen om te gaan kunnen we hun leven wat aangenamer maken en tegelijkertijd kunnen zij ons daardoor beter helpen om de overgang te maken naar de ‘Nieuwe Tijd’, de periode dat de wereld niet meer vanuit het derde chakra (macht) maar vanuit het vierde chakra (hart) wordt geregeerd.

Intuïtie
Nieuwe-Tijdskinderen kun je vaak herkennen aan de blik in de ogen. Je kunt zien dat ze veel zelfrespect hebben. Soms is hun wijsheid al vanaf de geboorte in de ogen te lezen. Maar ook kunnen er vanaf het prilste begin aanpassingsproblemen zijn: huilbabies en allergische reacties komen bijvoorbeeld veel voor. Het zijn vaak supergevoelige kinderen, die alle indrukken van deze hectische tijd nauwelijks aan kunnen. Daardoor worden ze soms ook hyperactief. Vaak wordt de diagnose A.D.H.D gesteld, terwijl er in feite sprake is van een Nieuwe-Tijdskind. Medicijnen helpen dan niet, een juiste aanpak des te meer.
Nieuwe-Tijdskinderen herinneren zich soms moeiteloos vorige levens en weten intuïtief veel dingen die ze rationeel niet hadden kunnen weten. Ze leren niet zozeer cognitief (met het hoofd), maar meer intuïtief, op een heel gevoelsmatige manier. In plaats van geografische in-formatie uit het hoofd te leren, weten ze zomaar hoe het voelt en ruikt in een bepaald land.

Structuur
Het is heel belangrijk dat Nieuwe-Tijdskinderen herkenning vinden in hun omgeving. Het heeft weinig zin om ze steeds weer te straffen voor hun onaangepast gedrag. Als ouder of leerkracht kun je ze echter wel enorm steunen door structuur te bieden, vanuit respect voor hun eigen-heid. Op het moment dat je ze in hun wezen erkent zijn ze niet meer lastig. Anna Lamb, die vorig najaar in Solvitae een lezing hield over dit onderwerp, vertelde over een Nieuwe-Tijdskind dat ze ooit in de klas had gehad. Het jongetje was erg druk en stoorde de hele klas met zijn onaangepast gedrag. Anna respecteerde zijn eigenheid, maar sprak hem wel aan op zijn gedrag. In eerste instantie vroeg ze hem of hij wilde proberen zich gedurende een bepaalde tijd rustig te houden. Hij deed erg z’n best, maar leed daar zichtbaar onder en werd er haast ziek door. Omdat ze zag hoe moeilijk hij het hiermee had, sprak ze met hem af, dat hij op ieder moment dat het voor hem nodig was de les mocht verlaten om een blokje om te gaan. Hij mocht z’n klasgenootjes niet storen, maar hoefde er ook niet bij te blijven als het hem teveel werd. Op dat moment knapte hij enorm op. Hij voelde zich gerespecteerd en erkend, waardoor zijn positieve bijdrage in de klas aanzienlijk toenam.

Gronding
Nieuwe-Tijdskinderen hebben soms veel moeite met gronden, met het maken van contact met de aarde. Ze kunnen dromerig zijn en staan niet goed met beide benen op de grond. Daardoor worden ze ook vaak zo slecht begrepen. Ik kwam het pas ook tegen in een healing, bij een meisje van 4. Ik behandelde haar op afstand, terwijl zij gewoon op school zat. Daar had ze zelf voor gekozen. Haar moeder had me verteld dat het meisje erg druk en veeleisend was, waar-door zij soms niet meer wist wat ze met haar kind moest beginnen. Maar de moeder had ge-lukkig ook door dat ze een bijzondere dochter had. Ik voelde in de healing dat het meisje nau-welijks contact met de aarde maakte. Maar de aura was rond haar hoofd en vooral daarboven juist wel enorm groot en krachtig. Ze had gewoon een direct lijntje naar de kosmos. Ze had ook aan een half ‘woord’ genoeg, dat wil zeggen dat ik in 5 minuten klaar was, omdat ze alles op energieniveau direct herkende. Verder voelde haar energie onrustig, springerig aan, omdat ze zo slecht gegrond was. Maar ik kon haar heel gemakkelijk helpen een beter contact met de aarde te maken. Het was voor mij echt een kadootje om met haar te mogen werken, zo open en fijngevoelig was ze.
Die middag was het meisje juist wat extra druk. Maar daarna nam het af en het gaat nu, weken later, nog steeds goed met haar.

Kind van de Nieuwe Tijd
Ik wil dit artikeltje besluiten met de volgende tekst die ik van Anna Lamb ontving, 10 jaar geleden door haar geschreven voor een tijdschrift:
Kind van de Nieuwe Tijd
Jouw open blik heeft zijn wortels in de diepste bron.
Jij vertegenwoordigt het goede dat een ieder van ons in zich draagt.
Via jou herkennen we onze eigen goedheid.
Jij bent kind en volwassene tegelijkertijd.
Je dient een ieder die met jou in contact komt.
Opvoeders doen via jou veel kennis op over dieper weten en waarheden….
Jij, kind van de Nieuwe Tijd, geeft leiding aan allen die zich voor jou openstellen.
Jij legt echter nooit iets op, want je hebt respect voor de eigenheid van een ieder.
Jij helpt vanuit een innerlijke opdracht en niet om er iets voor terug te krijgen.
Vanuit de stilte in jezelf luister je naar anderen.
Hoewel je je zeer gelijkwaardig opstelt naar volwassenen toe, ben je toch afwachtend in je spreken vanuit een diep gevoeld respect.
Je wilt de gedachtegang van de ander niet onnodig onderbreken.
Onrecht raakt je diep.
Je voelt je verbonden met iedereen.
Jij bent zichtbaar en voelbaar verdrietig, omdat je de ander niet kunt bereiken en deze vaak afgesloten is van zijn eigen kern.
Verbroedering op aarde is wat je behoeft.
Jij maakt ons bewust van de onnatuurlijke omgang met onszelf en met dat wat ons omringt.
Je behoeft standvastig gedrag; dat biedt je houvast.
Ook structuur en orde.
Je hebt behoefte aan een rustige omgeving, omdat je diep invoelend bent en zeer gedetailleerd waarneemt. Zo kun je de vele indrukken verwerken.
Je bent van nature afgestemd op de natuur en de medemens; je verlangt hiervoor vele stille momenten.
Het voedsel waarvan wij ons bedienen is niet altijd goed voor jou.
Maar vóór alles… moet je kunnen zeggen en uiten wat je denkt.
Wij zullen je helpen blij te zijn met jezelf, waardoor je minder eenzaam zult zijn.
Wij zullen je vooral helpen te luisteren naar je eigen innerlijke behoeften.