AURAREADING

(verschenen op 12 juli 2001)

Zelf ben ik ‘aurahealer’ (genezer van de aura) maar er bestaan ook ‘aurareaders’ (mensen die de informatie uit de aura als het ware kunnen aflezen). Er is een nauwe relatie tussen deze twee vakgebieden. Als healer maak ik via mijn intuïtie contact met de aura en de chakra’s, oftewel het energiesysteem van mijn cliënt. Met mijn handen kan ik hier beweging in brengen, waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en mensen weer lekkerder in hun vel gaan zitten. Na afloop van de healing bespreek ik mijn ervaringen met de cliënt. Voor sommige mensen is de informatie die ik geef echter niet specifiek genoeg, omdat zij meer achtergronden willen weten. In dat geval verwijs ik ze door naar een ‘aurareader’. Deze maakt net als ik van de intuïtie gebruik om contact te maken met het energiesysteem van de cliënt. Maar een reader richt zich in eerste instantie niet op het schoonmaken en in evenwicht brengen van het energiesysteem, maar meer op het geven van gedetailleerde informatie over de cliënt. Een reading kan u dan ook veel inzicht geven in wie u bent, waar u staat en hoe het komt dat uw leven zich op een bepaalde manier voltrekt.

Testen
Zelf heb ik al een aantal keer een reading ondergaan en ik ben erg onder de indruk van de precisie waarmee zaken aan het licht kunnen worden gebracht. De eerste keer dat ik een reading kreeg is 4 jaar geleden. Ik wilde wel met een goed verhaal thuis kunnen komen, dus ik had mij voorgenomen dat ik de vrouw die me de reading gaf niets in de mond zou leggen. Ze moest alles zelf ontdekken. In feite was ik dus bezig haar te testen en tegelijkertijd sloot ik mezelf zo een beetje af. Gelukkig werd dit snel duidelijk. Ze vroeg me m’n naam te noemen (net als bij een healing stemt de reader zich af op je ‘wezen’ via je naam) en wachtte toen vrij lang. Toen vertelde ze me dat er iets vreemds aan de hand was. Enerzijds kwam ik naar voren als een bijzonder open iemand, maar tegelijkertijd was de informatie die ze kreeg heel mistig, alsof ik het niet los wilde laten. Lachend moest ik erkennen dat ik er ook wel een beetje dubbel bij zat, omdat ik me had voorgenomen niets prijs te geven terwijl ik tegelijkertijd juist alles over mezelf wilde horen. Toen ik ontdooide kwam de informatie bij haar opeens veel helderder naar voren. Ze ging in op m’n sterke en zwakke kanten, waarbij ze me een paar schijnbare tegenstrijdigheden in mijn karakter verklaarde. Ook mijn kindertijd, de relatie met mijn ouders, mijn diepste wensen en verlangens en belemmerende familiepatronen werden behandeld. Ik herkende alle patronen die ze me schetste en leerde ook wat nieuwe gezichtspunten kennen.

Specifieke informatie
Eén van die nieuwe gezichtspunten betrof een familiepatroon. Ze vertelde me dat ze een sterke vrouw in me zag, die gewend was haar mannetje te staan. Ik kon heel goed stappen zetten in mijn leven vanuit een mannelijke energie. Met mijn vrouwelijke kracht was ik veel minder vertrouwd, daarbij waren mijn stappen veel voorzichtiger. Dit bleek een familiepatroon te zijn. Ze meende dat het patroon bij één van de opa’s van mijn vader vandaan kwam, maar ze gaf hierbij wel aan dat ze wellicht nog verder door moest gaan in deze lijn om tot de ware bron te komen. Dat dit geen losse flodder van haar was, maar heel specifieke informatie betrof, bleek wel toen ik een paar jaar later weer een reading kreeg, dit keer van iemand anders. Deze reader kwam op een gegeven moment met hetzelfde thema op de proppen waarbij ze precies dezelfde overgrootvader als bron aanwees, terwijl ook zij haar onzekerheid hierover uitsprak, omdat ze niet precies wist of ze nog verder terug moest gaan in de geschiedenis.

Bloem als metafoor
In de readings die ik heb ondergaan werd veel gebruik gemaakt van metaforen. Zo kan veel informatie zichtbaar worden gemaakt door de metafoor van de bloem te kiezen. De reader krijgt dan een beeld te zien van een bepaalde bloem, met een bepaalde kleur, stevigheid, blaadjes en wortels. Dit zegt veel over de cliënt. Heel relevant is ook de omgeving waarin de bloem staat: zijn er meer bloemen, is de aarde voedzaam en waar staat de zon? Ooit kwam ik in een reading over mijn werk naar voren als een prachtige stralende bloem, maar helaas was de ondergrond nogal stenig en werden mijn wortels bijna platgedrukt. Dit zei me iets over de manier waarop ik mijn werkomgeving zag. Ik kreeg mijn voeding in m’n werk dan ook niet uit mijn wortels, maar rechtstreeks vanuit de zon. De basis in mijn werk bestond namelijk uit een vrij zakelijke omgeving, waar weinig ruimte was voor hartkwaliteiten als liefde en betrokkenheid voor de medemens. Ik had echter ook een spiritueel netwerk opgezet op het werk, en dat gaf me heel veel voldoening. De energie vanuit dat netwerk voedde en verwarmde me als het ware vanuit de zon, dus niet via de basis van de organisatie maar van bovenaf.
De reader zag een collega van me, die in dezelfde werkomgeving zat, wel in voedzame aarde staan. Ieder ervaart de werkelijkheid nu eenmaal op zijn eigen manier.

Readinginformatie in healings
Vroeger leek het me logisch dat je eerst moest kunnen ‘readen’ om te kunnen leren ‘healen’. Ik ging er namelijk van uit dat je eerst moest weten wat er precies aan de hand was, voordat je iemand kon helpen genezen. In de reguliere gezondheidskunde is dit natuurlijk ook zo. Maar het grappige is, dat dit bij het werken met je intuïtie juist andersom is. Intuïtief weet ik in een healing al waar ik moet zijn met mijn handen, voordat ik een mentaal beeld heb over wat er precies aan de hand is. Om hierachter te komen moet je een verdergaande specialisatie gevolgd hebben. Wel is het zo dat ik, door veel healings te geven, automatisch over steeds meer readinginformatie beschik. Ik krijg vaak beelden van wat er aan de hand is, of soms ‘weet’ ik het gewoon zomaar, doordat mijn intuïtie deze informatie beschikbaar maakt. Je kunt dat vergelijken met een telepathische ervaring. Soms weet je opeens dat een bepaald iemand je belt, of dat je kind in gevaar is, zonder dat je het volgens de gangbare weg had kunnen ‘weten’.
Ik krijg tijdens een healing soms bijvoorbeeld informatie te zien of te voelen uit de jeugd van een cliënt, of over een persoon met wie de cliënt ‘verstrengeld’ is op energieniveau. Dit kan bijvoorbeeld een van de ouders, een broer of zus, een collega of iemands schoonmoeder zijn. Het is dan mogelijk iemands eigen energie weer terug te halen. Dit kan heel veel ruimte geven bij de cliënt. Ik bespreek mijn ervaringen na afloop van de healing altijd even kort, en meestal wordt dan uit de context wel duidelijk waar mijn beelden op sloegen en waarom ik bepaalde blokkades of pijn tegen kwam.