SPIRITUELE ONTWIKKELING

(verschenen op 7 juni 2001)

Veel mensen die bij mij een healing hebben ondergaan vinden het heel moeilijk hier thuis over te communiceren. Hoe vertel je je partner nu wat je hebt meegemaakt, wat de behandeling met je heeft gedaan. Het zijn vaak heel subtiele veranderingen die men voelt, die echter wel als heel krachtig en essentieel zijn ervaren. Maar zodra je erover praat lijkt het wel of de ervaring in het niet zakt, gewoon omdat de juiste woorden niet voor handen zijn.
Voor buitenstaanders is het soms moeilijk te volgen wat de essentie is van dergelijke ervaringen. Spirituele behandelingen, cursussen of opleidingen moet je eigenlijk zelf ondergaan om je in te kunnen leven in de ervaringen van een ander. Vaak voltrekt zich namelijk een innerlijk proces dat heel moeilijk uit te leggen is aan mensen die er niet bij betrokken waren. Het komt dan ook vaker voor dat mensen hun partner naar me toe willen sturen, zodat ze zelf eens een healing kunnen ervaren. Hoe goed bedoeld ook, ik raad ze dit meestal af. Dikke kans namelijk dat zo iemand met zoveel weerstanden, vooroordelen of angst op de stoel zou zitten, dat er helemaal niets gebeurt. Ik ben namelijk niet degene die bepaalt wat er mag gebeuren, dat doet de cliënt op onbewust niveau helemaal zelf.
Uiteindelijk zal zo iemand ook zonder zelf een healing te ondergaan, toch wel iets meekrijgen van het effect van de healings op zijn (of haar) partner. Immers, als je van binnen langzamerhand verandert, is dat ook voor de buitenwereld voelbaar. Hier kun je in het algemeen positieve effecten van verwachten, ook in de relatie met partner, kinderen en vrienden. Toch zijn sommige mensen bang dat hun relatie hun eigen spirituele groei niet zal overleven. Dat hoor je inderdaad wel eens bij (vooral) vrouwen die het spirituele pad opgaan. Gelukkig hoor ik in mijn healingpraktijk vooral verhalen over verbeterde relaties. De partner groeit dan onbewust (of misschien ook wel bewust) mee in het proces.

Gevoeliger
Spirituele ontwikkeling leidt er in het algemeen toe dat je meer kunt zijn wie je diep van binnen werkelijk bent, zonder alle maskers en beschermingslagen die je in je leven hebt opgebouwd. Hoe beter je in contact komt met wie je werkelijk bent, hoe gevoeliger je kunt worden voor dingen die niet kloppen in je dagelijkse leefomgeving. Ik heb zelf net een cursus Light Body gedaan in de Algarve, bij John Kalse van ‘de Piramide’, en heb daardoor zelf ook een dergelijke ontwikkeling doorgemaakt. Hierover straks meer.
Ik zal niet proberen om u uit te leggen wat Light Body precies inhoudt, maar in het kort komt het erop neer dat je bij Light Body leert meer licht in je leven te brengen. Hierdoor komen er ook zaken bij jezelf aan het licht, die nog niet zo licht zijn. De training werkt als een grote schoonmaak. Het loslaten van oude patronen, die niet meer bij je nieuwe toestand passen, gebeurt meestal op een heel subtiel niveau.
Vlees wordt door veel mensen die met Light Body bezig zijn niet meer verdragen of gewenst in hun voedingskeuze. Bij de Piramide wordt er altijd vegetarisch gegeten, wat ik heel passend vind bij spirituele ontwikkeling. Veel mensen moeten of willen ook andere dierlijke produkten of bijvoorbeeld suiker laten staan. Deze toegenomen gevoeligheid lijkt voor buitenstaanders soms een negatief neveneffect van ontwikkeling op spiritueel gebied. Ik denk daar echter anders over. Volgens mij leiden voeding of dagelijkse bezigheden die in feite niet bij je passen ertoe, dat je een deel van je diepere kern moet afsluiten, dat je dus niet helemaal tot je recht kunt komen. In feite bereik je met deze grotere gevoeligheid dat je je beter afstemt op de daadwerkelijke behoeften van je lichaam, waardoor je je op ander gebied minder hoeft af te sluiten. Zelf laat ik vlees, vis, koffie en zwarte thee staan en kies ik zo veel mogelijk voor biologische produkten. Het voelt niet als een belemmering, maar meer als een positieve, bewuste keuze voor een passend voedingspatroon.

Carrière loslaten
Ook ziekte kan aanleiding geven tot bepaalde beperkingen in iemands levenspatroon. Wie druk met z’n carrière bezig is, kan er bijvoorbeeld door een hartaanval achter komen dat dit niet de weg is waarmee je je hogere doel of bestemming kunt bereiken. Waarschijnlijk kun je daarna nooit meer het werk doen wat je deed, omdat het niet in overeenstemming blijkt te zijn met wat je hart van je vraagt. Door een deel van je mogelijkheden in zakelijk opzicht overboord te gooien, kan het echter zijn dat je je mogelijkheden als mens enorm verruimt.
Maar het is natuurlijk veel mooier als je niet een hartaanval nodig hebt om erachter te komen dat bepaald werk niet goed voor je is. Zelf merk ik dat ik door mijn spirituele ontwikkeling steeds beter voel wat al dan niet passend werk voor me is. En hoewel ik daar wel heel blij mee ben, is dat toch niet altijd gemakkelijk. Voor ik aurahealer was, en toen ik nog geen kinderen had, heb ik 5 dagen per week als beleidsmedewerker gewerkt. In iedere nieuwe baan knabbelde ik een stukje van de werkweek af om meer tijd te hebben voor mijn andere bezigheden. Inmiddels werk ik nog maar 18 uur per week buitenshuis. De werkdruk die deze baan met zich mee brengt is voor mij echter veel te groot. Het voelt of ik de werkzaamheden van een volledige baan in een halve werkweek moet zien te proppen. Toen ik van m’n Light Body cursus in de Algarve terug kwam, had ik gehoopt weer beter tegen de stress te kunnen, maar het omgekeerde was het geval. Mijn hele lichaam verzette zich ertegen. Terwijl ik vroeger niet geklaagd zou hebben en gewoon had doorgezet, heb ik nu afgehaakt, omdat ik inmiddels ook geleerd heb de signalen van mijn lichaam serieus te nemen. Op deze manier kun je een burn out of een hartaanval voorkomen. Ik zal me nu echter wel moeten bezinnen of ik dit soort werk nog wel wil doen. Hoewel het een goed inkomen oplevert, lijkt het namelijk niet de beste invulling voor mijn eigen groeiproces.

Light Body
Wie meer over Light Body wil weten kan kijken op www.piramideschool.nl en www.lightbody.nl. Ook kunt u mij een e-mail sturen (Peter.Harriet@hetnet.nl), dan krijgt u van mij een stukje over mijn ervaringen met Light Body.