GROTE SCHOONMAAK

(verschenen 15 maart 2001)

Het wordt weer lente en voor sommige mensen betekent dit dat het huis aan een grondige schoonmaakbeurt wordt onderworpen.
Ook op energieniveau is het goed om uw huis of werkplek zo nu en dan een grote beurt te geven. Vooral als er zich veel heeft afgespeeld in een huis, kan het zijn dat de negatieve energie hiervan blijft hangen. Elektrische apparaten zoals computers en t.l.-buizen beïnvloeden het energieniveau ook op een negatieve manier.
Al zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust, toch wordt de energetische uitstraling van een ruimte op onbewust niveau wel degelijk waargenomen. Mensen die gevoelig zijn kunnen er bijvoorbeeld moe, geprikkeld, depressief of zelfs lichamelijk ziek door worden.
Misschien hebt u wel eens gemerkt dat bepaalde ruimtes zwaar of onprettig aanvoelen. Andere ruimtes daarentegen voelen licht, alsof je er gedragen wordt. In zwaar aanvoelende ruimtes zal er eerder onenigheid tussen mensen ontstaan, doordat het moeilijk is om er goed afgestemd te blijven op je eigen bron. Pas na het energetisch schoonmaken van die ruimte, kunnen we er weer tot onszelf komen.

Lichtheid
Als u een ruimte op energieniveau wilt schoonmaken, kijk dan eerst of u kunt waarnemen wat er is, hoe de energie aanvoelt. Het is hierbij belangrijk te accepteren dat de situatie op dat moment zo is. Daarna is het mogelijk er lichtheid in te brengen als de ruimte zwaar aanvoelt, of om energie die niet meer past bij het hier en nu eruit te verwijderen.
Om een ruimte schoon te maken, gebruik ik verschillende technieken. Ze zijn heel simpel, maar doen wel een beroep op het voorstellingsvermogen. In feite maak ik de ruimte schoon met mijn gedachtenkracht, ondersteund door handgebaren.
Allereerst verbind ik de ruimte met de aarde. Vervolgens verbind ik alle hoeken van het vertrek met lijnen van licht. Je kunt je ook voorstellen dat de naam van de bewoner op die lijnen van licht wordt geplaatst. Een fonteintje van licht vanuit de vloer doet overigens ook wonderen.
Door midden in de kamer in gedachten een groot afvoerkanaal naar de aarde te maken, kan alle energie die er niet thuishoort de aarde in zakken. Ook stel ik me voor dat er een frisse wind door het huis waait, die alle oude energie meeneemt. Door het plaatsen van een zon boven het huis, komt er warmte vanuit de kosmos naar binnen.

Verhuizing
Ik werd een keer door een vriendin gevraagd of ik haar wilde helpen met het energetisch schoonmaken van haar nieuwe huis. Ze voelde zich erg prettig in het huis, maar op één of andere manier had ze het zich nog niet helemaal kunnen toe-eigenen.
We werkten vanuit haar meditatiekamer en legden daar bergkristal neer ter ondersteuning van de behandeling. Bergkristal heeft namelijk een reinigend effect. Rozenkwarts zou ook een goede keus zijn geweest, vanwege de verbinding met het hartchakra. Andere ondersteunende rituele handelingen die gekozen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het branden van wierrook of een kaarsje.
We gingen vervolgens samen in een geleide meditatie alle vertrekken langs. We voelden met onze handen hoe de energie er aanvoelde. Onze ervaringen bij de verschillende ruimtes kwamen prachtig overeen. Vooral in de slaapkamer bleek een grondige schoonmaakbeurt nodig te zijn.
Later die middag troffen we bij ons werk in de tuin een grote beerput aan. Het was of de energetische behandeling van het huis ertoe had geleid dat we ook letterlijk alle oude ellende van lang vervlogen tijden mochten opruimen.

Scheiding
Ik heb ook een keer een man geholpen om zijn huis op energieniveau schoon te maken, omdat hij in scheiding lag. Zijn vrouw en schoonmoeder hadden het huis al verlaten en zijn twee zoons woonden grotendeels bij hem. Een scheiding is meestal een bijzonder pijnlijk proces. Alle teleurstellingen en woede, maar ook de herinneringen aan de tijd dat het nog goed ging, zorgen ervoor dat er een soort energetische kluwen ontstaat die moeilijk te ontwarren is. Anders dan bij mijn vriendin, die geen band had gehad met de vorige bewoners, kwam deze man bij de schoonmaakbeurt z’n eigen emoties dan ook in alle heftigheid tegen.
Er was ook één vertrek, waar ik de energie van zijn vrouw nauwelijks tegenkwam. Hij bevestigde dat dit ook echt zijn domein was geweest, en dat zij er niet graag kwam. De stoel waar hij op zat, daarentegen, voelde juist aan als háár stoel en onderging dus een grondige beurt.
In de kamers van de jongens merkte ik zelf dat ik heel voorzichtig moest zijn. Ik vroeg de man om zich te concentreren op de energie van de kinderen zelf en niet op het verwijderen van de energie van hun moeder. Zij blijft immers gewoon hun moeder en de jongens hebben er alle belang bij dat ze in vrijheid met haar verbonden blijven.
De man merkte na afloop op dat hij de energie van zijn vrouw maar heel moeilijk had kunnen loslaten. Maar we hadden een eerste stap gezet.