JE WERKELIJKHEID CREËREN

(verschenen op 15 februari 2001 onder de titel ‘Positieve overtuigingen’)

Ik kom regelmatig mensen tegen die niet volmondig durven zeggen dat het goed met ze gaat. Veel mensen kloppen positieve uitspraken onmiddellijk af, uit angst dat het uitspreken van voorspoed onmiddellijk zou leiden tot het einde van die prettige situatie. Maar wie er oprecht van overtuigd is dat het hem goed gaat, dit zonder ondertoon van ongeloof kan zeggen en het van binnenuit ook werkelijk meent, hoeft nergens bang voor te zijn. Door positieve dingen namelijk duidelijk neer te zetten, trek je alleen maar meer positiefs aan in je leven. Want door je gedachten, gevoelens, overtuigingen en uitstraling trek je precies aan wat hierbij hoort.
Eigenlijk zijn we constant bezig onze dagelijkse werkelijkheid zelf vorm te geven. We komen die situaties tegen die passen bij wie we zijn en die ons daarmee ook wat te zeggen hebben. De dagelijkse werkelijkheid kan de mensen dan ook een spiegel voorhouden, waarmee ze zicht krijgen op wie ze diep van binnen eigenlijk zijn. Het geeft ons inzicht in onze uitstraling en de overtuigingen die we hebben over onszelf en over de wereld.
En als je niet tevreden bent met je omstandigheden, dan is het de kunst om bewust te gaan creëren wat je wél zou willen. John Kalse, docent bij de Piramide in Twello en in Monte na Luz (Algarve), heeft zijn ideeën over hoe dit creëren in z’n werk gaat, beschreven in zijn boek ‘Creëren vanuit je bron’. Hij geeft er ook cursussen in. Meer informatie is te vinden op internet, www.piramideschool.com.

Nooit meer pech
Het heeft niet zoveel zin om je slachtoffer te voelen van wat je overkomt. Je kunt gewoon niet volhouden dat het domweg pech is als je steeds maar met dezelfde soort narigheid wordt geconfronteerd. Sommigen komen telkens onaardige mensen tegen, anderen hebben altijd problemen met (te weinig) geld of een slechte gezondheid. Het heeft natuurlijk geen zin je er schuldig over te voelen, je trekt het immers niet bewust naar je toe. Beter is het om een beetje om jezelf te lachen als je ziet dat bepaalde thema’s zich steeds herhalen. Zelfrelativering kan nooit kwaad.
Tijdens een cursus kwam ik telkens het thema ‘communicatie’ tegen. Bij een aantal visualisaties kreeg ik last van m’n keel en het keelchakra heeft alles te maken met je kunnen uiten. In een pauze trok ik uit een stapel ‘engelenkaartjes’ precies het kaartje waarop het woord ‘communicatie’ stond geschreven. Ondertussen ging één van mijn medecursisten een aantal keer over mijn grenzen heen, zonder dat ik hem dit duidelijk durfde te maken. Pas toen het echt te ver ging had ik het door. Hoewel ik me op dat moment erg ellendig voelde, kon ik ook om de situatie lachen, want ik had spontaan hulp gekregen om te leren mijn grenzen duidelijker te maken aan mijn omgeving.

Onveiligheid
Stelt u zich voor dat u een angstig persoon ziet rondlopen in een stad als Amsterdam. Hij voelt zich daar duidelijk niet op z’n gemak en, hoe voorzichtig hij ook zal doen, tien tegen één dat hij in een onveilige situatie verzeild raakt. Misschien wordt hij beroofd of in elkaar geslagen, wat zijn overtuiging dat Amsterdam een onveilige stad is verder zal versterken. Iemand die echter vol vertrouwen is en geniet van het uitgaansleven van Amsterdam, zal wellicht op plekken komen die als zeer onveilig bekend staan, zonder dat hem daar ook maar iets overkomt.
Door uw gedachten, gevoelens en overtuigingen over veiligheid, dan wel onveiligheid, kunt u namelijk plezierige of juist onplezierige situaties over uzelf afroepen. Soms werkt dit via ingrepen vanuit onze intuïtie. U zou ‘per ongeluk’ een tram kunnen missen, terwijl later blijkt dat het in die tram niet pluis was!
Zelf heb ik me een tijd lang erg onveilig gevoeld op straat en inderdaad kwam ik in die periode opeens overal ‘enge’ mannen tegen. Bijvoorbeeld iemand die op het fietspad voor me reed, een paar keer achterom keek en steeds langzamer begon te rijden. Uiteindelijk stond hij stil, met z’n fiets dwars over het fietspad. Ik kwam er heelhuids langs, maar m’n hart klopte in m’n keel. Ik voelde wel aan dat ik dit soort situaties naar me toe trok, alleen wist ik toen nog niet hoe dit kon. Dergelijke mannen kwamen als vliegen op me af, alsof ze wisten dat ik bang was, terwijl ik daar voorheen maar zelden last van had gehad.

Belemmerende overtuigingen
Het is dus belangrijk erachter te komen welke gedachten, gevoelens en overtuigingen u in het dagelijks leven belemmeren om te realiseren wat u wenst. Stel dat u zichzelf best de moeite waard vindt, maar u wordt telkens door de buitenwereld, of zelfs door uw partner, gekleineerd. Dit kan duiden op een onderliggende overtuiging dat u eigenlijk helemaal niet de moeite waard bent. Met uw rationele kant hebt u dit negatieve oordeel over uzelf al lang verworpen, maar blijkbaar is er nog een stemmetje in u dat u vertelt dat u eigenlijk niets voorstelt. Het heeft in zo’n situatie ook niet veel zin om uw relatie te verbreken, omdat u in een nieuwe relatie waarschijnlijk weer tegen precies dezelfde problemen zou oplopen.
Gedachten kunnen we misschien nog een beetje aansturen, maar het is zeker niet gemakkelijk om onze overtuigingen te veranderen. Vaak zijn ze heel diep in ons verankerd en is het erg moeilijk om ze los te laten en plaats te maken voor nieuwe overtuigingen die beter passen bij wie we op dit moment zijn.
Maar gelukkig zijn er wel methodes die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Met het geven van een aurahealing kan ik er bijvoorbeeld contact mee maken. Overtuigingen zijn namelijk voelbaar aanwezig in onze aura en met een healing is het soms mogelijk overtuigingen die niet meer passen bij wie u nu bent, te laten verdwijnen. Het is ook mogelijk om onder begeleiding een visualisatie te doen. De begeleider brengt u dan in een soort meditatieve staat en leidt u naar een situatie waarin u zicht krijgt op de overtuigingen die u belemmeren om te realiseren wat u wilt. Vervolgens wordt u geholpen deze te veranderen in positieve overtuigingen.

Positieve affirmaties
Hoe vaker u negatieve boodschappen over uzelf uitzendt, hoe meer u deze negativiteit bevestigd zult zien. Wees vooral voorzichtig met uitspraken met ‘ik ben’, zoals ‘ik ben verkouden’, ‘ik ben niet succesvol’ of ‘ik ben ongelukkig’, want hiermee versterkt u alleen maar de staat die u juist niet wenst. Positieve affirmaties werken veel beter. Het woord affirmatie betekent letterlijk ‘bevestiging’. Een positieve affirmatie is dan ook een bevestiging van positieve aspecten van uzelf. Als u ziek bent, kunt u bijvoorbeeld op een relatief goed moment bewust uw dankbaarheid uiten voor wat u nog wel kunt, voor het gezonde deel in uzelf waar u op dat moment contact mee maakt. Want dankbaarheid werkt als een bijzonder krachtige impuls, die meer creëert van datgene waar u dankbaar voor bent.
Op het moment dat alles u tegen zit, hebt u misschien de neiging in verzet te komen. Maar alles waar u zich tegen verzet wordt juist sterker, omdat u er daarmee energie aan geeft. Beter kunt u aan uw onderliggende overtuigingen werken, zodat de situatie vanzelf mee verandert. Stel u hebt last van een autoritaire baas, die veel macht over u uitoefent. Dit kan u zicht geven op een onderliggend gevoel van machteloosheid bij uzelf. Als u uw overtuigingen met betrekking tot uw machteloosheid los leert laten, moet uw situatie wel veranderen en zult u geen last meer hebben van een autoritaire baas. Het kan zijn dat uw baas van gedrag verandert of plaats maakt voor een ander, maar het is ook best mogelijk dat u op dat moment net ‘toevallig’ tegen een andere baan aanloopt.