VRIJ VAN TIJD EN RUIMTE

(verschenen op 7 december 2000)

Hoe kan een helderziende de toekomst voorspellen, hoe kan een aurahealer contact maken met gebeurtenissen uit je verleden en hoe kan een reikimaster behandelingen geven op grote afstand van de cliënt? Ik weet het ook niet, maar uit ervaring weet ik dat de wetten van de kosmos zich niets aantrekken van tijd en ruimte. Informatie over onze levensenergie is op alle plaatsen tegelijk beschikbaar en trekt zich ook niets aan van de tijd. In feite is alles met alles verbonden. In mijn allereerste bijdrage aan deze rubriek, op 25 mei dit jaar, heb ik u al uitgelegd dat de alternatieve gezondheidsleer uitgaat van de holistische benadering, die stelt dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Ook heb ik geschreven over de rol die oude, vastgezette emoties kunnen spelen in het onstaan van ziekte. Deze week zal ik u voorbeelden geven over behandelingen op afstand en het contact maken met gebeurtenissen uit het verleden.

Afstandsbehandelingen
Jaren geleden, tijdens mijn Reiki II-weekend, mochten we experimenteren met het geven van een energiebehandeling op afstand. Eén van de cursisten werd in een andere kamer gebracht en de rest ging haar behandelen. We zaten allemaal bij elkaar en ieder begon met de behandeling. We moesten ons voorstellen dat ze tussen onze handen lag. Aan de tintelingen van onze handen konden we voelen waar ze energie nodig had. Met een handgebaar konden we haar als het ware van de rug naar de buik draaien. We begonnen met het behandelen van haar buikzijde. Na een poosje ging de docente vast even kijken hoe het met haar ging. Ze genoot van de behandeling, maar was teleurgesteld dat de docente binnenkwam, omdat ze dacht dat de behandeling al was afgelopen. Ze vertelde dat ze warmte en tintelingen had gevoeld aan de voorkant, maar nog niets gevoeld had bij haar rug, terwijl ze daar juist zo’n last van had. Dat was voor ons een enorme bevestiging. Begrijpen konden we het niet, maar het werkte dus wel. Het enige wat we daarvoor hoefden te doen was ons er voor open te stellen dat dit kon.

Stijve nek
Ook in mijn healingpraktijk geef ik regelmatig behandelingen op afstand. Veel mensen denken dat een afstandsbehandeling werkt via de telefoon of via een foto. Ik geef echter gewoon afstandsbehandelingen door me op de betreffende persoon te concentreren.
Soms is het zelfs gemakkelijker om op afstand te werken dan wanneer iemand voor je zit. Ik krijg meestal iets meer beelden die relevant zijn voor de toestand van de cliënt. Misschien vallen er aan beide zijden wat barrières weg als de fysieke aanwezigheid er niet is. Uiteraard moet er altijd tevoren toestemming worden gegeven door de betreffende persoon en ik vertel ook altijd precies op welk tijdstip ik hem of haar zal behandelen. Hoewel het prettig is als de persoon er op dat moment ook even de rust voor kan nemen, zodat de ervaringen na afloop gedeeld kunnen worden, is dit niet noodzakelijk. De behandeling doet z’n werk tóch wel.
Vaak komen de ervaringen mooi overeen. Bij een vrouw voelde ik o.a. dat de energie rond haar nek moest worden schoongemaakt. Ik kreeg daarna het beeld dat ze haar schouders omhoog en haar hoofd verkrampt naar achteren hield, alsof ze bescherming zocht. Ze vertelde me na afloop dat ze de hele dag al last had gehad van een stijve nek, waarbij ze inderdaad haar hoofd naar achteren had getrokken. De massage van haar partner had haar niet geholpen, maar na de afstandsbehandeling was de verkramping weggetrokken.

Te ziek om te komen
Sommige mensen voelen zich te ziek om bij me langs te komen en anderen wonen wat verder weg. Daarom is het in mijn healingpraktijk heel praktisch dat afstandsbehandelingen mogelijk zijn. Ik vraag mensen altijd wel tenminste de eerste keer persoonlijk langs te komen, omdat ik het prettig vind om degene die ik behandel een keer persoonlijk te hebben ontmoet. Dit is overigens niet persé nodig. Als je de cliënt aan de telefoon gesproken hebt, of als iemand die deze persoon kent zijn of haar naam uitspreekt, kun je ook goed contact met de energie-uitstraling van de cliënt maken. Dit deden we bijvoorbeeld tijdens de healingopleiding. We behandelden dan vrienden of familieleden van cursisten, die bij de rest van de groep onbekend waren. Iemand noemde dan de naam van de betreffende persoon, waarop we er moeiteloos contact mee maakten. Als we tijdens de opleiding met twintig mensen aan één persoon hadden gewerkt, wisselden we ervaringen uit. Altijd klopte het beeld met de ervaring van degene die de persoon kende, en bovendien hoorden we in ieders relaas vergelijkbare patronen terugkomen.

Terug in de tijd
Vaak komt er in een healing informatie boven die te maken heeft met het verleden van de cliënt, of zelfs met vorige levens. Regelmatig krijg ik beelden over gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Ik geef een paar voorbeelden. Bij een vrouw werd een miskraam zichtbaar, die zich jaren geleden had afgespeeld en waarvan ze dacht dat ze het al helemaal had verwerkt. Het verdriet rond haar hart dat hiermee samenhing, kon op energieniveau verder worden geheald. Bij een ander zag ik rond het hart een ongeveer 8 jarig meisje verschijnen, vrij lang en dun, met lange witblonde haren. Hoewel dit meisje een heel andere energie-uitstraling had dan de vrouw die ik voor me had, vermoedde ik dat ze het zelf was, als kind. Ze bevestigde dit na afloop direct, want zo had ze er vroeger precies uit gezien. Doordat dit soort beelden in een healing aan de oppervlakte komen, is het bijvoorbeeld mogelijk de belemmerende invloed die er in het hier en nu van uitgaat te verminderen.
Over het voorspellen van de toekomst wil ik hier niet dieper ingaan, omdat ik daar zelf geen ervaring mee heb. Het enige wat ik erover zeggen wil, is dat volgens mij een toekomstvoorspelling weliswaar een waarschijnlijk pad kan aangeven waarlangs iemands levensloop zich zal voltrekken, maar dat de vrije wil van de betreffende persoon er altijd voor kan zorgen dat een voorspelling niet uitkomt.