BRONCHITIS

(verschenen op 23 november 2000)

Een oudere man kwam naar mijn healingpraktijk omdat hij sinds een jaar of 5 aan astmatische bronchitis leed. Daarnaast leed hij nog aan diverse andere klachten. Hij besefte dat de bronchitis niet veroorzaakt was door zijn fysieke toestand, maar dat hij het op één of andere manier zelf veroorzaakt had, door zijn omstandigheden. Hij vermoedde dat problemen die rond diezelfde tijd op z’n pad waren gekomen hier veel mee te maken hadden. Hij wist alleen niet hoe hij ervan af kon komen.
Hij stond bijzonder open voor spiritualiteit, en al gauw bleek dat deze man een grote schat aan kennis had op dit gebied.

Energie rond het hoofd
In totaal heeft hij drie healingsessies bij me gehad. Daarin werd een bepaald patroon zichtbaar van hoe hij gewend was te leven. Tot op zekere hoogte gaf dat patroon hem veiligheid, maar blijkbaar voldeed het de laatste jaren niet meer. Vandaar dat het lichaam ertegen in opstand was gekomen. En gelukkig was hij zo wijs om naar zijn lichaam te luisteren.
Ik voelde dat hij over een grote dosis “intuïtief weten” beschikte, want boven zijn hoofd was een enorm krachtige energie voelbaar. Hij had ook beslist veel visie en kennis. Maar het leek wel of al die energie die rond het hoofd zat, hem verhinderde om af te dalen in zijn romp. En rond zijn keel, hart en buik was het dan ook lang zo uitbundig niet als daarboven.

Verlegen
Hoewel er van zijn hart een vrij krachtige energie uitging, was die alleen naar buiten gericht en niet naar zichzelf. Vanuit zijn keel voelde ik zijn diepere behoefte om in plaats van al die kennis van het hoofd, meer te kunnen uiten van de liefde vanuit zijn hart. Maar, zo gaf hij naderhand zelf toe, dat durfde hij nog niet. Daar was hij eigenlijk veel te verlegen voor. Hij bleek het ook veel moeilijker te vinden om wat te ontvangen dan om te geven.
Nog veel verlegener dan het hartchakra bleek de “zonnevlecht” te zijn, het derde chakra dat vlak boven de navel ligt. Dit is ons centrum van kracht en wil. Hier voelde het klein, krampachtig en star, wat te maken had met zijn angst om werkelijk te zijn wie hij was en te gaan staan voor zijn eigen waarheid.
Zijn gronding, of te wel zijn contact met de aarde, bleek daarentegen weer krachtig te zijn. Maar tijdens de laatste behandeling bleek dat hier wel veel oude energie op zat die niet van hem was.

Zelfrespect
Eigenlijk schreeuwde zijn hele romp om meer zelfrespect, en de healings hielpen hem daarbij. In eerste instantie voelde ik ook hoe zijn lichaam, en met name zijn keel, protesteerde toen ik in zijn zonnevlecht ruimte probeerde te maken voor zelfrespect. Het was dus nog veel te eng. Maar toen ik bij het hart begon, lukte het wel. Door zijn hart op energieniveau schoon te maken kon het meer ruimte in gaan nemen. Hij ging zich openstellen voor wat er was, zonder in zijn normale patroon te schieten van het vluchten naar z'n hoofd. Door zich te openen voor de kracht van liefde, ontstond er vanzelf ook ruimte bij de zonnevlecht. De kramp op die plek verdween en al voelde zijn energie daar nog steeds wat verlegen aan, er kwam ook weer humor naar hem toe. Dat contact met humor had ik al in de eerste sessie gevoeld, maar pas in de derde sessie stroomde het moeiteloos naar hem toe. Hij vertelde me dat hij dat contact vroeger altijd gehad had, maar dat zijn gevoel voor humor in de loop van de tijd een beetje was weggedrukt.

Verantwoordelijkheid
Ook bij zijn nek en keel was een schoonmaakbeurt nodig. De energie bij zijn nek voelde zwaar aan en vroeg dus om verlichting van de last. Dat kom ik veel tegen bij mensen die een grote verantwoordelijkheid dragen.
Verder voelde ik het verdriet om zijn overleden vrouw. Dit zat op een plek vlak achter zijn hart. Maar tegelijkertijd was haar steunende energie voelbaar tijdens de eerste healing, toen er meer luchtigheid en humor naar hem toekwam.
Zijn fysieke klachten werden met iedere behandeling minder ernstig. Hij had uiteindelijk aanzienlijk minder last van zijn bronchitis en had hulpmiddelen aangereikt gekregen om zichzelf verder te helpen met de resterende klachten.