OORZAKEN VAN ZIEKTE

(verschenen 12 oktober 2000)

Pijn en ziekte zijn erg onaangenaam en het is dus logisch dat we daar zo snel mogelijk vanaf willen. Het gemakkelijk beschikbaar zijn van medicijnen maakt dat we snel in de verleiding worden gebracht om het effect te bestrijden, zonder naar de diepere oorzaken van een kwaal te gaan zoeken. Soms kan dat misschien weinig kwaad, maar het kan ook zijn dat een ziekte steeds terugkeert, of dat zich steeds weer nieuwe en soms ook ernstiger kwalen aandienen. En dat is dan ook meestal het moment dat mensen besluiten naar mijn healingpraktijk te komen. Vooral als men bereid is de situatie volledig onder ogen te zien en op zoek te gaan naar de diepere beweegredenen van het lichaam om een ziekte te ontwikkelen, kan het effect van aurahealing enorm groot zijn.

Ziekte creëren
Het is verbluffend om te ontdekken wat een mogelijkheden het lichaam uit de kast kan trekken om ziek te worden. Het gebeurt regelmatig dat mensen een afspraak met me hebben gemaakt voor een healing, maar dan moeten afbellen omdat ze opeens in een crisis terecht zijn gekomen, heftige pijnen hebben of gewoon te ziek zijn om te komen. Meestal wordt dit veroorzaakt door een onbewuste angst om het healingproces te ondergaan. Ik leg dan uit dat dit heel normaal is, want een mens is nu eenmaal niet voor niets ziek. Het kan zijn dat het ziek zijn op onderbewust niveau door ons verkozen wordt boven gezond zijn. Natuurlijk is niemand graag ziek, maar ons onderbewuste regelt dat toch anders. Een bekend verschijnsel is dat iemand een bepaalde kwaal ontwikkelt als noodkreet om aandacht te krijgen. Iemand die stelselmatig te weinig liefde ontvangt kan bijvoorbeeld uiteindelijk op onbewust niveau kiezen voor het krijgen van astma, zodat zijn of haar omgeving vol zorgen en zorgzaamheid zal zijn. Ook als de oorspronkelijke reden om ziek te worden wegvalt, kan het gedrag nog in de oude fase blijven hangen. Het is dan ook erg belangrijk om zich af te vragen wat men wint met een ziekte en of dat in het hier en nu nog wel geldig is.

Oorzaak niet te ontdekken
Een vrouw die leed aan diverse ernstige ziektes, en onder andere nauwelijks meer kon eten, kreeg in het ziekenhuis uiteindelijk te horen: “Mevrouw, we kunnen niets vinden. Het is waarschijnlijk gewoon psychisch, dus probeert u maar weer gewoon te eten.”
Het ontkennen van een ziekte is bijzonder onverstandig. Daar is dan ook niemand bij gebaat. Het is waar dat bepaalde ziektes niet aan te tonen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de kwaal verzonnen is. De oorzaken liggen alleen vaak wat dieper en sluiten niet aan bij de gangbare medische benadering. Dit betekent dus dat we wat genuanceerder zullen moeten aankijken tegen ziekte. Ik merk dat klachten heel vaak een dieper liggende reden hebben en dat het altijd verstandig is het geheel in ogeschouw te nemen, in plaats van zich te focussen op de specifieke kwaal alleen.

Moordkuil
Emoties die men vanaf zijn vroegste kindertijd heeft ingeslikt en vastgezet blijken meestal aanleiding te geven tot veel lichamelijke ellende. De Belgische arts Yvo van Orshoven heeft een methode ontwikkeld om, wat hij noemt deze “moordkuil” open te breken. In een cursus laat hij mensen weer in contact komen met hun lichaam. Daarbij worden ze lekker warm en voelen ze hun energie weer stromen. De vastgezette emoties kunnen dan naar buiten komen. Na meerdere ontladingen leidt dit vaak tot het verminderen, of zelfs tot het verdwijnen van ziekte en pijn. In zijn boek “De energetische mens” beschrijft hij hoe een vrouw het haar leven lang koud had gehad. Ze was veel ziek, had keelontstekingen, blaasontstekingen, astmatische bronchitis en allergieën. In de vijfdaagse basiscursus was ze in eerste instantie niet warm te krijgen. Tot ze een emmer warm water kreeg aangeboden om met één been in te gaan staan. Pas na afloop kon ze een duidelijk verschil tussen links en rechts aangeven. Daardoor leerde ze opnieuw warmte kennen. Daarmee ging hij verder aan de slag. Toen de energie in haar begon te stromen kwamen de emoties los. Huilbuien, beven, jammeren en angstaanvallen. Daarna werd ze lastig en boos. Pas na een flinke uitbarsting ging het beter met haar. Het deksel was van de beerput geslagen. Ze was weer in contact met haar gevoelens, met haar moordkuil.

Misbruik
Er volgde met horten en stoten een lang verhaal van ziekte, een ziekenhuis waar ze alleen gelaten en misbruikt werd, geweld thuis, onbegrip op school en misbruik door een vriendje van haar broer. Als ze zich koud maakte kon ze dit allemaal verdragen, zonder te huilen of kwaad te worden. Zo kon ze overleven. Zo was ze ook getrouwd. Een jaar lang is ze intensief met opwarmingsoefeningen bezig geweest, want telkens verviel ze in haar oude gewoontes. Ze moest leren zich te openen en open te blijven, zich warm te houden en haar afweersysteem niet in te zetten om al haar ellende weer “in te vriezen”. Haar chronisch ziektegedrag verbeterde zienderogen naarmate zij haar verleden en haar negatieve zelfbeeld kon loslaten. Ze leerde regelmatig tijd te nemen voor zichzelf, om goed bij haar lichaam te zijn en het lekker warm te hebben. Ook haar kind neemt ze, als “warme moeder”, nu veel makkelijker op schoot.
Dit verhaal maakt duidelijk hoe belangrijk het is om niet te proberen iedere kwaal apart te behandelen, maar juist op zoek te gaan naar de achterliggende geblokkeerde emoties. Deze blijken maar al te vaak een mede-oorzaak te zijn van het ontwikkelen van een ziekte.