REIKI

(verschenen op 28 september 2000)

Reiki is een oude Japanse traditie en het woord betekent zoveel als “universele levensenergie”. Dat is de energie die door ons lichaam en onze aura stroomt en zonder welke geen leven mogelijk is. Door handoplegging wordt de energiestroom in beweging gebracht. Reiki wordt veel toegepast bij allerlei lichamelijke kwalen. Het helpt bijvoorbeeld ook het genezingsproces versnellen na operaties. Ik heb de indruk dat Reiki uitgegroeid is tot één van de meest populaire vormen van energetisch genezen, en daarom wil ik er deze week aandacht aan schenken.
In 1992 hoorde ik voor het eerst van het bestaan van Reiki. Een vriendin van me had een cursus Reiki gedaan en vertelde me er vol enthousiasme over. Niet lang daarna gaf ik me op voor een weekend Reiki I (Eerste Graad), waardoor ik kennis maakte met het genezen door middel van handoplegging.

Juiste afstemming
In tegenstelling tot veel andere methoden om contact te maken met universele levensenergie, beslaat een basiscursus Reiki meestal slechts 4 dagdelen. Wellicht verklaart dat deels de enorme populariteit. Natuurlijk is het heel aantrekkelijk om in zo’n kort tijdsbestek te leren genezen met je handen. Maar in feite is Reiki I niet meer dan een eerste stap. De cursist maakt hierin contact met universele levensenergie en leert zijn of haar energetische kanalen open te stellen om energie te ontvangen en door te geven. U kunt zich dit voorstellen als een radio die moet worden afgestemd op een bepaald kanaal. Iedereen heeft in beginsel de gave om energie door te geven met de handen, maar volwassenen staan meestal op “ruis” afgestemd en dus niet op het juiste kanaal. Terwijl kinderen vaak nog moeiteloos met hun handen kunnen genezen, wordt de ruis bij de meeste mensen groter en groter naarmate ze ouder worden. Dit wordt veroorzaakt door emotionele ervaringen die we in de loop van de tijd op hebben gedaan, waardoor we geblokkeerd kunnen raken. Door het geven van een “inwijding” (oftewel: afstemming) op energieniveau herstelt een Reikimaster dit contact met ons oorspronkelijk vermogen.

Voor jezelf
Het lijkt zo mooi om een cursus te doen waarmee je andere mensen kunt genezen. Want wie wil er nu niet zijn zieke partner, kinderen, vrienden of collega’s helpen? Toch is dit ook een grote valkuil. Ik volgde zelf Reiki I toen ik overspannen was. En ik was juist overwerkt geraakt doordat ik altijd eerst aan anderen dacht en dan pas aan mezelf. Ik had op dat moment eigenlijk helemaal geen behoefte om andere mensen te behandelen. Eerst maar eens aan mezelf werken. Gelukkig is Reiki ook heel effectief voor zelfbehandeling. Door je handen achtereenvolgens op verschillende plekken van je lichaam te leggen en te wachten tot de energie z’n werk heeft gedaan, kunnen allerlei kwalen verdwijnen en kan men zich ook verder veel beter gaan voelen.

Scepsis
Zelf vond ik het wel moeilijk om vertrouwen in mijn eigen gaven te ontwikkelen. Van huis uit had ik vrij veel scepsis meegekregen over alles wat niet wetenschappelijk hard te maken was, en ik had dus steeds de neiging naar bewijzen te willen zoeken dat het werkte. Pas toen ik dat niet meer zo belangrijk vond, begon de methode effectiever te worden. Maar ik was er eigenlijk nog niet klaar voor om anderen te behandelen. Ik liet de energie van anderen namelijk veel te veel bij mezelf naar binnen komen. Vooral bij mijn dochtertje kon ik dat goed merken. Als ik haar behandelde in verband met diarree, ging het bij haar over maar nam ik de kwaal (in lichtere vorm weliswaar) van haar over. Ik deed dus iets niet goed. Pas veel later, tijdens de healingopleiding, leerde ik me beter af te schermen.

Veel geld
Met Reiki II (Tweede Graad) leer je symbolen om behandelingen op afstand te kunnen geven. Mijn vriendin hikte zelf erg aan tegen Reiki II, omdat voor één weekend een bedrag van rond de duizend gulden werd gevraagd. Dit zou volgens de Reikitraditie verplicht zijn, omdat het bedrag in verhouding moet staan tot wat je ervoor ontvangt. Door er veel geld voor over te hebben zou je er ook meer aan hebben. Iemand vertelde me dat de oorsprong van de prijs voor de Derde Graad (de Masteropleiding) erin ligt dat een mevrouw bereid was haar hele hebben en houden te verkopen en aan haar Reikileraar te geven. Hiervan zou zijn afgeleid dat iedereen 10.000 dollar moet geven aan zijn leraar, als symbool voor de bereidheid om alles te geven om een nieuw leven te beginnen.
Wat voor de één echter een hele smak geld is, kan de ander moeiteloos missen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat sommige mensen hierdoor wel erg snel rijk willen worden.

Reiki II
Eigenlijk had ik Reiki II niet meer nodig om behandelingen op afstand te geven, want dat had ik mezelf al aangeleerd, met tips van dezelfde vriendin die me enthousiast had gemaakt voor Reiki I. Als ik probeerde iemand op afstand te behandelen, voelde ik mijn handen gaan tintelen en ik merkte dat ik contact had, ook al was de andere persoon niet in mijn buurt. Toch wilde ik graag verder op deze weg. Ik vond een Reikimaster die voor een reëel bedrag Reiki II gaf. En het bleek een prachtig weekend te worden. De symbolen die aangeleerd werden voor afstandsbehandeling had ik eigenlijk al niet meer nodig en ik heb ze later dan ook nauwelijks meer gebruikt. Voor anderen kunnen ze echter heel waardevol zijn. Vooral de inwijding vond ik een ontroerende ervaring. Pas op dat moment had ik het gevoel de gave van Reiki te bezitten.