AURA EN CHAKRA’S

(verschenen op 6 juli 2000)

De vorige keer schreef ik over hoe een aurahealing in z’n werk gaat. Ik had het over het energieveld dat iedereen om zich heen heeft: de aura en chakra’s. Deze week zal ik
dieper ingaan op dit menselijk energieveld.

aura waarnemen
De menselijke aura is het energieveld dat ieder mens om zich heen heeft en dat voor sommigen ook waar te nemen is. De aura geeft een hoop informatie over de persoon zelf. De vibratie of trilling van deze energie is voor sommige mensen zichtbaar door middel van kleuren. Maar om met energie te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld bij aurahealing het geval is, hoef je helemaal geen kleuren te kunnen waarnemen in de aura. Zelf kan ik de uitstraling van de aura met m’n handen voelen en daarnaast komen er via m’n intuïtie spontaan beelden naar boven die iets te maken hebben met de informatie van de aura van de cliënt.

oefening
Een leuke oefening om aura’s te voelen is de volgende. U werkt in tweetallen. U gaat een eindje van uw partner afstaan en voelt met uw handen in de richting van die persoon. Om goed te kunnen voelen is het belangrijk om niet teveel in het hoofd te gaan zitten, want het rationele denken belemmert de intuïtie waarmee je dit kunt voelen. U loopt nu langzaam dichterbij en probeert waar te nemen welke veranderingen u voelt met uw handen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er opeens meer weerstand is, of dat het warmer of kouder wordt. Deze verschillen kunnen optreden wanneer u in een andere auralaag terecht bent gekomen.

drie lagen
Met een beetje oefening zijn drie lagen te onderscheiden. Vlak rond het lichaam zit de fysieke laag. Deze is voornamelijk ontwikkeld in de eerste zeven jaar van ons leven en heeft te maken met ons fysieke lichaam en onze gezondheid. Daarna komt de emotionele laag die voornamelijk ontwikkeld is tussen ons zevende en veertiende jaar en die staat voor onze emotionele ontwikkeling. Nog iets verder van het lichaam af zit de mentale laag, die voornamelijk ontwikkeld is tussen ons veertiende en eenentwintigste levensjaar en die staat voor onze mentale ontwikkeling en ons bewustzijn. In de mentale laag komt ook naar voren hoe iemand gezien wil worden door de buitenwereld.
De aura kan enorm ruim zijn of juist heel strak om iemand heen zitten. Iemand kan dat ook zelf beïnvloeden. Soms is het handig om uw energie wat meer bij u te houden, om niet teveel in de aura van andere mensen te zitten. Vooral voor mensen die zich moeilijk kunnen afsluiten voor negatieve energie kan dat nuttig zijn.

energie richten
Als u niet zeker weet of u de aura wel echt gevoeld hebt, weet ik nog een leuke oefening. U vraagt uw partner dan om zijn of haar energie specifiek naar voren, naar achteren of opzij te richten zonder daarbij het lichaam te bewegen. Uw partner moet zich dan gewoon goed concentreren op de gekozen plek. Daar waar de aandacht zit, zit ook de energie. U probeert te ontdekken waar uw partner de meeste uitstraling heeft, en dikke kans dat u het kunt waarnemen.

chakra’s
Naast de aura onderscheiden we nog 7 (hoofd)chakra’s. Dit zijn energiecentra die zich in het lichaam bevinden en die elke laag van de aura (dus ook het fysieke lichaam) van levenskracht voorzien. Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekent wiel, maar ook beweging. U kunt de chakra’s voorstellen als energiekolkjes in uw lichaam, die met elkaar verbonden zijn. Energie uit de kosmos stroomt voortdurend onze kruin binnen en voedt onze chakra’s. Ondertussen laten we aarde-energie van onder af het lichaam binnenkomen. Deze stroom van energie door het lichaam wordt ook wel universele levensenergie genoemd, of Prana of ch’i in oosterse tradities. Hoewel het gaat om subtiele gewaarwordingen, hebben de meesten van ons toch wel ervaring met het waarnemen van deze energie. De zon en al het leven om ons heen in de natuur kunnen zorgen voor een enorme toevloed hiervan. U kunt dit ervaren door u voor te stellen hoeveel energie een boswandeling op een mooie lentedag u kan geven.

chakra’s en gezondheid
In het algemeen geldt dat als u lekker in uw vel zit, uw energie goed doorstroomt. Maar als u het moeilijk heeft, is dit meestal niet het geval. En het grappige is dat de plek waar ongemak of ziektes optreden, vaak correspondeert met het chakra dat hier het dichtst bij zit. Omdat de energiedoorstroom van een chakra niet alleen wat zegt over iemands lichamelijke toestand, maar ook te maken heeft met de emotionele toestand en levensinstelling van de betreffende persoon, kan inzicht in dit systeem de mensen richting geven op welke terreinen een persoonlijke groei mogelijk is.
Zoals ik al eerder schreef, is er in de holistische benaderingswijze een nauwe relatie tussen lichaam en geest. Hiermee wordt ook duidelijk hoe we ziektes te lijf kunnen gaan door op emotioneel of mentaal niveau iets in onze leefwijze te wijzigen.
Een volgende keer zal ik nader ingaan op de zeven hoofdchakra’s, van de stuit tot de kruin, en de betekenis hiervan voor de gezondheid op fysiek, emotioneel en mentaal gebied.