AURAHEALING

(verschenen op 15 juni 2000)

Deze week zal ik uitleggen wat een aurahealing is. Voor veel mensen is dit een volkomen onbekend begrip. Zelf ben ik aurahealer geworden na een opleiding bij het CICO (Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling) in Utrecht. Ik begon er met de basiscursus Intuïtieve Ontwikkeling. Pas toen kwam ik zelf voor het eerst in aanraking met healing. Dat sprak me zo aan dat ik het daarna ook zelf geleerd heb.
Een healing is kortweg een schoonmaak van het energiesysteem dat iedereen om zich heen heeft: de aura en chakra’s. Hoewel u zich er waarschijnlijk niet van bewust bent dat u in en om uw fysieke lichaam een energiesysteem hebt, is het menselijk energieveld van essentieel belang voor uw gezondheid. Als uw energie lekker doorstroomt bent u waarschijnlijk gezond, maar daar waar blokkades optreden (bijvoorbeeld door onverwerkte emoties of oude overtuigingen) kunnen klachten optreden.
Over aura en chakra’s zal ik later meer schrijven. Nu ga ik vooral in op de healing zelf.

kadootje voor jezelf
Welke mensen laten een healing doen? De mensen die ik behandel hebben hiervoor heel verschillende redenen. Eén daarvan is: gewoon omdat het lekker is, als een kadootje voor jezelf. Het werkt namelijk in het algemeen zeer ontspannend. Een healing brengt iemand beter in contact met zijn of haar vitaliteit en levenskracht. Verder komt men meer in evenwicht, ook wat betreft kracht en kwetsbaarheid.
Veel mensen bouwen in het dagelijks leven allerlei beschermlagen op om maar niet gekwetst te hoeven worden en houden maskers voor om niet te hoeven tonen wie ze werkelijk zijn. Tot het moment dat hierdoor ziekte of ander ongemak ontstaat. Een healing helpt mensen om meer bij zichzelf te komen en te durven zijn wie ze zijn in plaats van wat hun omgeving van ze verwacht. Door een healing wordt ook het zelfgenezend vermogen bij allerlei lichamelijke klachten vergroot. Andere effecten kunnen bijvoorbeeld zijn dat mensen meer gaan voelen, dat de relaties met anderen worden verhelderd en dat iemands persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling raakt.

intuïtie
Wat moet ik als healer hiertoe allemaal doen? Ik kan me zodanig afstemmen op de cliënt, dat deze op onderbewust niveau in feite zelf de regie van de healing voert. Iemands “wezen” bepaalt namelijk zelf wat er al dan niet zichtbaar mag worden en hoe ver de healer mag gaan. Door me hierop af te stemmen voel of weet ik intuïtief waar het energiesysteem moet worden schoongemaakt en welk soort energie moet worden ingebracht. Ik doe dit met m’n handen. Ik werk hierbij voornamelijk in de aura, dus in de lucht om de persoon heen.
Vaak komen spontaan beelden in me op, die te maken hebben met wat er aan de hand is. Om dit te kunnen, moet ik m’n rationele denken en wilskracht zoveel mogelijk uitschakelen, want die werken de intuïtie juist tegen.
Toen ik in opleiding was vond ik het nog moeilijk om onderscheid te maken in wat ik intuïtief wist en wat ik zelf bedacht. Maar door steeds meer dingen mee te maken die ik eenvoudigweg niet rationeel had kunnen bedenken, durfde ik steeds meer op mijn intuïtie te vertrouwen en verminderde tegelijkertijd de neiging om het met de ratio in te vullen.

verdriet
Vaak voelt een healing lekker aan: de energie gaat stromen en de cliënt komt beter bij zichzelf. Maar het kan ook gebeuren dat er ergens een blokkade wordt aangeraakt en dat de pijn of het verdriet voelbaar wordt die daarachter schuilgaat. Soms begint iemand opeens te huilen tijdens een healing. Dat kan een goed teken zijn, omdat er dan ruimte komt om bepaalde problemen op te lossen. Ik probeer er dan achter te komen waar het verdriet mee te maken heeft. In plaats van het stoppen van de tranen door de persoon te troosten, geef ik deze juist de ruimte voor het uiten van emoties. Dit kan heel bevrijdend werken.

subtiele effecten
De cliënt zelf zit gewoon op een stoel en noemt een paar keer zijn of haar naam, waardoor ik me goed op de persoon kan afstemmen. Sommige plekken kunnen voelbaar worden, bijvoorbeeld doordat het er warm, koud, zwaar, licht of een beetje pijnlijk wordt, of doordat er een soort magnetische tinteling komt. Ik voel zelf ook dergelijke sensaties in m’n handen. Daardoor krijg ik signalen dat er iets aan de hand is. Voor mensen die niet gewend zijn in hun lichaam dit soort subtiele effecten waar te nemen, kan het lijken of er niets gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat een healing voor deze mensen geen effect heeft. Het effect uit zich soms in ontspanning, het verdwijnen van bepaalde klachten of een opgelucht gevoel. Soms is het effect pas na enige tijd voelbaar.
Een enkele keer is het effect van een healing in eerste instantie iets minder aangenaam. De healing brengt mensen namelijk beter in contact met dat wat er is, dus ook met zaken die men in het dagelijks leven liever verdringt. Als iemand altijd een lichte pijn heeft op een bepaalde plek, kan het zijn dat hij dit gaat negeren, zodat hij het op den duur niet meer merkt. In feite is dat een vorm van ontkennen, waardoor zo iemand een beetje afgestompt raakt. Hierdoor kunnen uiteindelijk ook lichamelijke klachten ontstaan. Maar juist door de pijn te leren voelen, wordt er voor zo iemand verandering mogelijk. Het mag echter duidelijk zijn dat dit een proces is dat niet van de één op de andere dag gerealiseerd is.